Văn bản
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
2
Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg
Số/Ký hiệu: 28/2020/QĐ-TTg; Ngày ban hành: 24/09/2020; Ngày có hiệu lực: 15/11/2020; Người ký: Trịnh Đình Dũng; Trích yếu: Ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất; Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ; Phân loại: Quyết định; Người cập nhật: Phạm Đình Huấn

Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

3
Công khai dự toán thu - chi ngân sách quý 3/2020
Ký ngày: 06/10/2020
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3-2020
4
Số ký hiệu: 69/2020/TT-BTC
Ngày ban hành: 15/07/2020; Loại văn bản: Thông tư; Ngày có hiệu lực: 01/07/2020; Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký: Bộ Tài chính; Phạm vi: Toàn quốc (Người cập nhật: Phạm Huấn - NV)
5
Thông tư số 03/2020/TT-BKHCN
Ký ngày: 10/8/2020 - Hiệu lực: 23/9/2020 - Cập nhật: 28/9/2020 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV)
Thông tư ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ"
6
Nghị định số 102/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 01/09/2020; Ngày có hiệu lực: 30/10/2020; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc; Trích yếu: Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam; Cơ quan ban hành: Chính phủ; Phân loại: Nghị định; Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV

Nghị định số 102/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

7
Số/Ký hiệu: 100/2020/NĐ-CP
Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu: 100/2020/NĐ-CP; Ngày ban hành: 28/08/2020; Ngày có hiệu lực: 15/10/2020; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc; Cơ quan ban hành: Chính phủ; Phân loại: Nghị định; Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV; Ngày cập nhật: 18/9/2020
Nghị định số 100/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về kinh doanh hàng miễn thuế
8
Số/Ký hiệu: 99/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 26/08/2020; Ngày có hiệu lực: 11/10/2020; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc; Cơ quan ban hành: Chính phủ; Phân loại Nghị định; Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV; Ngày cập nhật: 18/9/2020.
Nghị định số 99/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.
9
Số/Ký hiệu: 98/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 26/08/2020; Ngày có hiệu lực: 15/10/2020; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc; Cơ quan ban hành: Chính phủ; Phân loại: Nghị định; Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV; Ngày cập nhật: 18/9/2020
Trích yếu: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
10
Nghị định số 96/2020/NĐ-CP
Ký ngày: 24/8/2020 - Hiệu lực: 10/10/2020 - Cập nhật: 18/9/2020 - Người ký: Nguyễn Xuân Phúc - Cơ quan ban hành: Chính phủ (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV)
  • Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.
  • Thay thế Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo về biên giới quốc gia.
12 3 4 5 6 Sau