Văn bản
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Nghị định số 32/2020/NĐ-CP
Ký ngày: 05/3/2020 - Hiệu lực: 15/5/2020 - Cập nhật: 23/3/2020
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
2
Nghị định số 31/2020/NĐ-CP
Ký ngày: 05/3/2020 - Hiệu lực: 01/5/2020 - Cập nhật: 23/3/2020
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị bắt giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.
3
Nghị định số 19/2020/NĐ-CP
Ký ngày: 12/02/2020 - Hiệu lực: 31/3/2020; Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 của NĐ có hiệu lực từ 01/7/2020 - Cập nhật: 09/3/2020
Nghị định Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
4
Quyết định số 70/QĐ-BTC
Ký ngày: 16/01/2020 - Hiệu lực: 16/01/2020
Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
5
Quyết định số 052/QĐ-HQAG
Ký ngày: 12/02/2020 - Cập nhật: 14/02/2020
Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức hải quan, nhân viên hợp đồng lao động; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế năm 2020 của Cục Hải quan tỉnh An Giang
6
Các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính
Cập nhật: 05/02/2020
Các văn bản Chỉ đạo, Chỉ thị về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona gây ra.
7
011/QĐ-HQAG
Ký ngày: 14/01/2020
Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của Cục Hải quan tỉnh An Giang
8
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019
Ký ngày: 10/01/2020
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách  năm 2019
9
Quyết định số: 2571/QĐ-BTC (1)
Ký ngày: 10/12/2019 - Hiệu lực: 01/01/2020 - Cập nhật: 06/01/2020
- Quyết định công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nuớc của Bộ Tài chính.
- Công bố 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính: 01 TTHC mới; 02 TTHC sửa đổi, thay thể; 01 TTHC bãi bỏ.
- Cơ quan thực hiện: Chi cục Hải quan.
10
Quyết định số: 2571/QĐ-BTC (2)
Ký ngày: 10/12/2019 - Hiệu lực: 01/01/2020 - Cập nhật: 06/01/2020
- Quyết định công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nuớc của Bộ Tài chính.
- Công bố 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính: 01 TTHC mới; 02 TTHC sửa đổi, thay thể; 01 TTHC bãi bỏ.
- Cơ quan thực hiện: Chi cục Hải quan.
12 3 4 5 6 Sau