Văn bản
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Quyết định số 269/QĐ-HQAG ngày 6/8/2020 về ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại của Cục Hải quan tỉnh An Giang
Ký ngày: 6/8/2020
2
Quyết định số 1032/QĐ-BTC
Ký ngày: 10/07/2020 - Hiệu lực: 30/07/2020 - Cập nhật: 03/8/2020 (Phạm Đình Huấn cập nhật)
Quyết định số 1032/QĐ-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
3
Nghị định số 82/2020/NĐ-CP của Chính Phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
Ký ngày: 15/7/2020
4
234/QĐ-HQAG
Ký ngày: 13/07/2020
Quyết định công khai dự toán điều chỉnh, bổ sung lần 1 và đánh giá tình hình thực hiện dự toán quý 2/2020
5
231/QĐ-HQAG
Ký ngày: 10/7/2020
Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2019
6
Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP
Ký ngày: 01/6/2020 - Hiệu lực: kể từ ngày 15/7/2020 - Cập nhật: 02/7/2020 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV)

Thông tư liên tịch quy định phối hợp thực hiện một số điều của bộ luật tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ

7
Nghị định số 67/2020/NĐ-CP
Ký ngày: 15/6/2020 - Hiệu lực: 10/8/2020 - Cập nhật: 16/6/2020 - Người ký: Nguyễn Xuân Phúc - Cơ quan ban hành: Chính phủ - (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV)

Nghị định số 67/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

8
Nghị định số 46/2020/NĐ-CP
Ký ngày: 09/4/2020 - Hiệu lực: 01/6/2020 - Cập nhật: 01/6/2020 - Cơ quan ban hành: Chính phủ - Người ký: Nguyễn Xuân Phúc - (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV)
Quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan
9
Thông tư số 13/2020/TT-BTC
Ký ngày: 06/3/2020 - Hiệu lực: 20/4/2020 - Cập nhật: 20/3/2020 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV)
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bỏa về quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
10
Quyết định số 710/QĐ-BTC
Ký ngày: 08/5/2020 - Hiệu lực: 08/5/2020 - Cập nhật: 10/6/2020 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV)
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tài chính
12 3 4 5 6 Sau