Văn bản
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
7509/TCHQ-TXNK
Ký ngày: 03/12/2019 - Cập nhật: 06/12/2019
Thông báo ngân hàng phối hợp thu ngân sách với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7
2
Quyết định số 1893/QĐ-BTC
Ký ngày: 24/9/2019 - Hiệu lực: 15/10/2019
Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
3
Quyết định số 2061/QĐ-BTC
Ký ngày: 25/10/2019 - Hiệu lực: 25/10/2019
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ Tài chính
4
Quyết định số 1043/QĐ-BTC (1)
Ký ngày: 05/6/2017 - Hiệu lực: 05/6/2017
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ THỂ THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
5
Quyết định số 1043/QĐ-BTC (2)
Ký ngày: 05/6/2017 - Hiệu lực: 05/6/2017
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ THỂ THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
6
Quyết định số 1043/QĐ-BTC (3)
Ký ngày: 05/6/2017 - Hiệu lực: 05/6/2017

QUYẾTĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ THỂ THỰCHIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚCCỦA BỘ TÀI CHÍNH


7
Sao y bản chính số 121,122,123,124/SY-TCHQ
Ký ngày: 14/10/2019
Cung cấp danh sách các ngân hàng thương mại nơi KBNN mở tài khoản
8
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3/2019
Ký ngày: 15/10/2019
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3/2019
9
Nghị định số 71/2019/NĐ-CP (1)
Ký ngày: 30/8/2019 - Hiệu lực: 15/10/2019 - Cập nhật: 25/9/2019

Nghịđịnh này thay thế Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 củaChính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phânbón và vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP.

10
Nghị định số: 71/2019/NĐ-CP (2)
Ký ngày: 30/8/2019 - Hiệu lực: 15/10/2019 - Cập nhật: 25/9/2019

Nghị định này thay thế Nghị địnhsố 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạtvi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp;Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP.

12 3 4 5 6 Sau