Văn bản
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Công văn số 37/KTNN-KT
Ký ngày: 11/7/2018
Cục Kế toán Nhà nước cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
2
Công văn số 34/KTNN-TT
Ký ngày: 04/7/2018
Cục Kế toán Nhà nước cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
3
1944/GSQL-GQ1
Ký ngày: 29/6/2018
Về việc thông báo Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
4
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2018
Ký ngày: 13/4/2018
5
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý 2 năm 2018
Ký ngày: 10/7/2018
8
38/2018/TT-BTC
Loại văn bản: Thông tư/ Lĩnh vực: Thủ tục Hải quan/ Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính/ Người ký: Vũ Thị Mai/ Ngày ban hành: 20/04/2018/ Ngày hiệu lực: 05/06/2018
10
Công văn số 2356/TCHQ-TXNK
Ký ngày: 02/5/2018
Về việc bổ sung danh sách các ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
12 3 4 5 6 Sau