Văn bản
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
026/QĐ-HQAG
Ký ngày: 24/01/2019
Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của Cục Hải quan tỉnh An Giang
2
Công văn số 06/KTNN-TT
Ký ngày: 14/02/2019
Về việc cung cấp danh sách các Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản
3
Công văn số 04/KTNN-TT
Ký ngày: 21/01/2019
Về việc cung cấp danh sách các Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản
4
Kế hoạch số: 372/KH-HQAG
Ký ngày: 20/02/2019
Kế hoạch triển khai công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2019
5
Thông tư số: 135/2018/TT-BTC
Ký ngày: 28/12/2018 - Hiệu lực: 15/02/2019 - Thông tư thay thế Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính.
Thông tư Quy định việc quản lý đối với tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý tạm gửi, tạm giữ do Kho bạc Nhà nước đảm nhận bảo quản
6
Quyết định số 13/QĐ-HQAG
Ký ngày: 24/01/2019
Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức Hải quan, nhân viên hợp đồng lao động; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai Hải quan, người nộp thuế năm 2019 của Cục Hải quan tỉnh An Giang.
7
439/QĐ-HQAG
Ký ngày: 30-10/2018
Công khai điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2018
8
Công văn số 56/KTNN-TT
Ký ngày: 27/9/2018
Về việc cung cấp danh sách ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản.
9
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3/2018
Ký ngày: 11/10/2018
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3/2018
10
Quyết định số: 2465/QĐ-UBND
Ký ngày: 05-10-2018
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực vận tải đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giao thông vận tải.
12 3 4 5 6 Sau