Văn bản
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Công văn số 54/TCHQ-GSQL
Ký ngày: 07/01/2020 - Cập nhật: 11/01/2020 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn)
Khai báo đơn vị tính
2
Thông tư số 44/2020/TT-BCT
Ký ngày: 07/12/2020 - Hiệu lực: kể từ ngày 21/01/2021 đến ngày 31/12/2021 - Cập nhật: 06/01/2021 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn)
Thông tư Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch
3
Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14
Ký ngày: 21/12/2020 - Hiệu lực: 01/01/2021 - Cập nhật: 06/01/2021 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn)
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế Bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế Bảo vệ môi trường đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14
4
Quyết định số 443/QĐ-HQAG
Ký ngày: 22/11/2020 - Hiệu lực: 22/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV
Quyết định về việc thành lập Tổ triển khai Đề án "Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa" của Cục Hải quan tỉnh An Giang
5
Quyết định số 429/QĐ-HQAG về Công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2020
Ký ngày: 18-11-2020
6
Số ký hiệu: 126/2020/NĐ-CP
Ký ngày: 19/10/2020 - Hiệu lực: 05/12/2020 - Cập nhật: 25/10/2020 - Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV
7
Số ký hiệu: 128/2020/NĐ-CP
Ký ngày: 19-10-2020 - Hiệu lực: 10-12-2020 - Cập nhật: 25-10-2020 - Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan.
9
Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg
Số/Ký hiệu: 28/2020/QĐ-TTg; Ngày ban hành: 24/09/2020; Ngày có hiệu lực: 15/11/2020; Người ký: Trịnh Đình Dũng; Trích yếu: Ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất; Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ; Phân loại: Quyết định; Người cập nhật: Phạm Đình Huấn

Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

10
Công khai dự toán thu - chi ngân sách quý 3/2020
Ký ngày: 06/10/2020
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3-2020
12 3 4 5 6 Sau