Văn bản
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Quyết định số: 11/QĐ-HQAG
Ký ngày: 18/01/2018
Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân viên HĐLĐ, công chức hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế năm 2018 của Cục Hải quan tỉnh An Giang
2
Các Nghị định của Chính phủ: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam
Hiệu lực ngày: 01/01/2018

1. Nghị định số 149/2017/NĐ-CP củaChính phủ: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệpđịnh Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018 – 2022.

2. Nghị định số 150/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự dogiữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liênminh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 - 2022

3. Nghị định số 153/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018 - 2022

4. Nghị định số 154/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự dogiữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018 - 2022

5. Nghị định số 155/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018 - 2023

6. Nghị định số 156/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hànghóa ASEAN giai đoạn 2018 - 2022

7. Nghị định số 157/2017/QĐ-TTg của Chính phủ: Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hànghóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022

8. Nghị định số 158/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vựcThương mại tự do ASEAN - Ốt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018 - 2022

9. Nghị định số 159/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022

10. Nghị định số 160/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tếtoàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2023

3
Công văn số: 8207/TCHQ-TXNK
Ký ngày: 15/12/2017
Công văn về việc thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế và thông quan 24/7
4
Nghị định số: 119/2017/NĐ-CP
Ký ngày: 01/11/2017 - Hiệu lực: 15/12/2017 - Cập nhật: 24/11/2017
       Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
       Nghị định này thay thế Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
5
Nghị định số: 67/2017/NĐ-CP
Ký ngày: 25/5/2017 - Hiệu lực: 10/7/2017 - Cập nhật: 24/11/2017
       Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.
       Nghị định này thay thế Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.
6
Nghị định số: 41/2017/NĐ-CP
Ký ngày: 05/4/2017 - Hiệu lực: 20/5/2017 - Cập nhật: 24/11/2017
       Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
       Nghị định này thay thế Nghị định số 40/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2013/NĐ-CP.
7
CV số 74/KTNN-TT ngày 07/8/2017 của Cục Kế toán Nhà nước v/v cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
Ký ngày: 7/8/2017
8
Ban hành QĐ sửa đổi, bổ sung QĐ 384/QĐ-TCHQ ngày 04/3/2016 quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa XK, NK và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý thu qua Cổng thanh toán điện tử của TCHQ
Ký ngày: 31/7/2017
9
CV số 75/KTNN-TT ngày 11/8/2017 của Cục Kế toán Nhà nước v/v cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
Ký ngày: 11/08/2017
10
Luật số: 12/2017/QH14
Hiệu lực: 01/01/2018
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13
12 3 4 5 6 Sau