Văn bản
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3/2019
Ký ngày: 15/10/2019
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3/2019
2
Nghị định số 71/2019/NĐ-CP (1)
Ký ngày: 30/8/2019 - Hiệu lực: 15/10/2019 - Cập nhật: 25/9/2019

Nghịđịnh này thay thế Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 củaChính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phânbón và vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP.

3
Nghị định số: 71/2019/NĐ-CP (2)
Ký ngày: 30/8/2019 - Hiệu lực: 15/10/2019 - Cập nhật: 25/9/2019

Nghị định này thay thế Nghị địnhsố 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạtvi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp;Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP.

4
Quyết định số 28/2019/QĐ-TTg
Ký ngày: 16/9/2019 - Hiệu lực: 01/11/2019 - Cập nhật: 25/09/2019
Quyết định sửa đổi bổ sung Điều 2 Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.
5
320/QĐ-HQAG
Ký ngày: 9/9/2019
Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2019 của Cục HQAG
6
Quyết định số 1753/QĐ-BTC
Ký ngày: 03/9/2019 - Hiệu lực: 03/9/2019 - Cập nhật: 09/09/2019
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. TTHC quy định tại Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, gồm: 01 TTHC mới, 02 TTHC được thay thế.
7
Quyết định số: 1325/QĐ-BTC
Ký ngày: 05/8/2019
Quyết định của Bộ trưởngBộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửađổi, bổ sung trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tàichính 
8
Công văn số: 4542/TCHQ-TXNK
Ký ngày: 11/7/2019
Bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7
9
Công văn số 41/KTNN-TT
Ký ngày: 18/6/2019
Thông báo danh sách các Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản
10
Thông báo số: 1069/TB-HQHT
Ký ngày: 04/7/2019
Thông báo về việc triển khai Hệ thống quản ký Hải quan tự động (VASSCM) tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh
12 3 4 5 6 Sau