Xuất nhập cảnh
STT
Hỏi đáp
1
Ngày hỏi: 29/05/2009: Vướng mắc về mã số XNK
Câu hỏi:
Trả lời Cty TNHH Một thành viện XD & TM Đại Dương Vướng mắc về mã số XNK
Trả lời:
Văn bản trả lời: Tải về
2
Ngày hỏi: 02/01/2009: V/v xuất nhập hàng qua KTM Tịnh Biên
Câu hỏi:
Trả lời Cty Đại Phúc Hàng Về việc xuất nhập hàng qua KTM Tịnh Biên
Trả lời:
Văn bản trả lời: Tải về
1
+ Chúng tôi rất mong nhận được nhiều câu hỏi của quy doanh nghiệp. Mọi thắc mắc hoặc đặt câu hỏi xin nhấn Vào đây.