Trả lời cho Doanh nghiệp
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Ngày hỏi: 12/02/2014
Câu hỏi: về việc nộp chứng từ kiểm dịch trước khi thông quan hàng hóa.

Kính gửi Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang. Cục Hải quan Tỉnh An Giang phúc đáp công văn số 140/CV-XNK ngày 12/02/2014 của quí Công ty, về việc nộp chứng từ kiểm dịch trước khi thông quan hàng hóa.

2
Ngày hỏi: 03/01/2014
Câu hỏi: Về việc khai báo hải quan và kiểm tra thông quan hàng hóa khi xuất khẩu.
Kính gửi Công ty TNHH Công nghệ Minh Vy (Địac hỉ: 62/63 Huỳnh Tịnh Của, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP.HCM) Cục Hải quan Tỉnh An Giang phúc đáp công văn số 01/2014/MV-VP ngày 03/01/2014 của quí Công ty, về việc khai báo hải quan và kiểm tra thông quan hàng hóa khi xuất khẩu.
3
Ngày hỏi: 31/12/2013
Câu hỏi: Về việc kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu.
Kính gửi Công ty TNHH SX-TM Nguyễn Minh. Cục Hải quan Tỉnh An Giang phúc đáp công văn số 3112/XNK-NMBC ngày 31/12/2013 về việc kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu .
1