Hỏi đáp
STT
Hỏi đáp
1
Ngày hỏi: Ngày hỏi: 12/02/2014
Câu hỏi:
Câu hỏi: về việc nộp chứng từ kiểm dịch trước khi thông quan hàng hóa.
Trả lời:

Kính gửi Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang. Cục Hải quan Tỉnh An Giang phúc đáp công văn số 140/CV-XNK ngày 12/02/2014 của quí Công ty, về việc nộp chứng từ kiểm dịch trước khi thông quan hàng hóa.

Văn bản trả lời: Tải về
2
Ngày hỏi: Ngày hỏi: 03/01/2014
Câu hỏi:
Câu hỏi: Về việc khai báo hải quan và kiểm tra thông quan hàng hóa khi xuất khẩu.
Trả lời:
Kính gửi Công ty TNHH Công nghệ Minh Vy (Địac hỉ: 62/63 Huỳnh Tịnh Của, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP.HCM) Cục Hải quan Tỉnh An Giang phúc đáp công văn số 01/2014/MV-VP ngày 03/01/2014 của quí Công ty, về việc khai báo hải quan và kiểm tra thông quan hàng hóa khi xuất khẩu.
Văn bản trả lời: Tải về
3
Ngày hỏi: Ngày hỏi: 31/12/2013
Câu hỏi:
Câu hỏi: Về việc kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu.
Trả lời:
Kính gửi Công ty TNHH SX-TM Nguyễn Minh. Cục Hải quan Tỉnh An Giang phúc đáp công văn số 3112/XNK-NMBC ngày 31/12/2013 về việc kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu .
Văn bản trả lời: Tải về
4
Ngày hỏi: 01/09/2009: vướng mắc về kiểm hoá hàng xuất khẩu
Câu hỏi:
Trả lời Cty CP XNK Thuỷ Sản An Giang vướng mắc về kiểm hoá hàng xuất khẩu
Trả lời:
Văn bản trả lời: Tải về
5
Ngày hỏi: 09/06/2009 - V/v vướng mắc Thủ tục hoàn thuế
Câu hỏi:
CTy CP XNK Thiên Hà vướng mắc Thủ tục hoàn thuế
Trả lời:
Văn bản trả lời: Tải về
6
Ngày hỏi: 09/06/2009: Vướng mắc Thủ tục hoàn Thuế
Câu hỏi:
Trả lời DNTN Hiệp Hoà Phát Vướng mắc Thủ tục hoàn Thuế
Trả lời:
Văn bản trả lời: Tải về
7
Ngày hỏi: 29/05/2009: Vướng mắc về mã số XNK
Câu hỏi:
Trả lời Cty TNHH Một thành viện XD & TM Đại Dương Vướng mắc về mã số XNK
Trả lời:
Văn bản trả lời: Tải về
8
Ngày hỏi: 19/02/2009: V/v khiếu nại kết quả tham vấn
Câu hỏi:
Trả lời Cty TNHH Tường Hưng Về việc khiếu nại kết quả tham vấn
Trả lời:
Văn bản trả lời: Tải về
9
Ngày hỏi: 02/01/2009: V/v xuất nhập hàng qua KTM Tịnh Biên
Câu hỏi:
Trả lời Cty Đại Phúc Hàng Về việc xuất nhập hàng qua KTM Tịnh Biên
Trả lời:
Văn bản trả lời: Tải về
1
+ Chúng tôi rất mong nhận được nhiều câu hỏi của quy doanh nghiệp. Mọi thắc mắc hoặc đặt câu hỏi xin nhấn Vào đây.