Chính phủ
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Nghị định số 32/2020/NĐ-CP
Ký ngày: 05/3/2020 - Hiệu lực: 15/5/2020 - Cập nhật: 23/3/2020
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
2
Nghị định số 31/2020/NĐ-CP
Ký ngày: 05/3/2020 - Hiệu lực: 01/5/2020 - Cập nhật: 23/3/2020
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị bắt giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.
3
Nghị định số 19/2020/NĐ-CP
Ký ngày: 12/02/2020 - Hiệu lực: 31/3/2020; Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 của NĐ có hiệu lực từ 01/7/2020 - Cập nhật: 09/3/2020
Nghị định Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
4
Nghị định số 71/2019/NĐ-CP (1)
Ký ngày: 30/8/2019 - Hiệu lực: 15/10/2019 - Cập nhật: 25/9/2019

Nghịđịnh này thay thế Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 củaChính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phânbón và vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP.

5
Nghị định số: 71/2019/NĐ-CP (2)
Ký ngày: 30/8/2019 - Hiệu lực: 15/10/2019 - Cập nhật: 25/9/2019

Nghị định này thay thế Nghị địnhsố 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạtvi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp;Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP.

7
Các Nghị định của Chính phủ: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam
Hiệu lực ngày: 01/01/2018

1. Nghị định số 149/2017/NĐ-CP củaChính phủ: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệpđịnh Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018 – 2022.

2. Nghị định số 150/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự dogiữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liênminh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 - 2022

3. Nghị định số 153/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018 - 2022

4. Nghị định số 154/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự dogiữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018 - 2022

5. Nghị định số 155/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018 - 2023

6. Nghị định số 156/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hànghóa ASEAN giai đoạn 2018 - 2022

7. Nghị định số 157/2017/QĐ-TTg của Chính phủ: Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hànghóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022

8. Nghị định số 158/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vựcThương mại tự do ASEAN - Ốt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018 - 2022

9. Nghị định số 159/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022

10. Nghị định số 160/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tếtoàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2023

8
Nghị định số: 119/2017/NĐ-CP
Ký ngày: 01/11/2017 - Hiệu lực: 15/12/2017 - Cập nhật: 24/11/2017
       Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
       Nghị định này thay thế Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
9
Nghị định số: 67/2017/NĐ-CP
Ký ngày: 25/5/2017 - Hiệu lực: 10/7/2017 - Cập nhật: 24/11/2017
       Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.
       Nghị định này thay thế Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.
10
Nghị định số: 41/2017/NĐ-CP
Ký ngày: 05/4/2017 - Hiệu lực: 20/5/2017 - Cập nhật: 24/11/2017
       Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
       Nghị định này thay thế Nghị định số 40/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2013/NĐ-CP.
12 3 4 5 6 Sau