Chính phủ
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Nghị định số 67/2020/NĐ-CP
Ký ngày: 15/6/2020 - Hiệu lực: 10/8/2020 - Cập nhật: 16/6/2020 - Người ký: Nguyễn Xuân Phúc - Cơ quan ban hành: Chính phủ - (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV)

Nghị định số 67/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

2
Nghị định số 46/2020/NĐ-CP
Ký ngày: 09/4/2020 - Hiệu lực: 01/6/2020 - Cập nhật: 01/6/2020 - Cơ quan ban hành: Chính phủ - Người ký: Nguyễn Xuân Phúc - (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV)
Quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan
3
Nghị định số 64/2020/NĐ-CP
Ký ngày: 10/6/2020 - Hiệu lực: 30/7/2020 - Cập nhật: 19/6/2020 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV)
Hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul.
4
Nghị định 45/2020/NĐ-CP
Ký ngày: 08/4/2020 - Hiệu lực: 22/5/2020 - Cập nhật 09/6/2020
Nghị định của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
5
Nghị định số 62/2020/NĐ-CP
Ký ngày: 01/6/2020 - Hiệu lực: 20/7/2020 - Cập nhật: 07/6/2020
Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức
6
Nghị định số 32/2020/NĐ-CP
Ký ngày: 05/3/2020 - Hiệu lực: 15/5/2020 - Cập nhật: 23/3/2020
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
7
Nghị định số 31/2020/NĐ-CP
Ký ngày: 05/3/2020 - Hiệu lực: 01/5/2020 - Cập nhật: 23/3/2020
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị bắt giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.
8
Nghị định số 19/2020/NĐ-CP
Ký ngày: 12/02/2020 - Hiệu lực: 31/3/2020; Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 của NĐ có hiệu lực từ 01/7/2020 - Cập nhật: 09/3/2020
Nghị định Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
9
Nghị định số 71/2019/NĐ-CP (1)
Ký ngày: 30/8/2019 - Hiệu lực: 15/10/2019 - Cập nhật: 25/9/2019

Nghịđịnh này thay thế Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 củaChính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phânbón và vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP.

10
Nghị định số: 71/2019/NĐ-CP (2)
Ký ngày: 30/8/2019 - Hiệu lực: 15/10/2019 - Cập nhật: 25/9/2019

Nghị định này thay thế Nghị địnhsố 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạtvi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp;Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP.

12 3 4 5 6 Sau