Bầu cử
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Luật số 77/2015/QH13 và Luật số 85/2015/QH13

- LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - SỐ 85-2015-QH13.

- LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG - SỐ 77-2015-QH13.

1