Khai báo hải quan từ xa


TỔNG HỢP DANH SÁCH HỖ TRỢ KHAI BÁO

TRÊN HỆ THỐNG VNACCS


(Theo yêu cầu tại công văn số 767/HQAG-NV ngày 14/5/2015)

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

1.Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Mỹ Thới

0763.831.208

1.1

Trần Nhật Hoàng

0985.071.710

2.Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương

0763.524.716

2.1

Đặng Hoàng Nam

0919.409.555

3.Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên

0763.876.137

3.1

Võ Hoàng Vũ

0918.401.166

3.2

Hồ Trịnh Bảo Long

0919.288.810

4.Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình

0763.825.838

4.1

Lê Ái Quân

0919.754.579

4.2

Huỳnh Nhật Duy

0918.262.272

5.Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Hội Đông

0763.826.848

5.1

Trần Vũ Đàn

0918.482.393

5.2

Phan Duy Phương

0919.531.888

6.Chi cục Hải quan Bắc Đai

0763.826.848

6.1

Bùi Thanh Vũ

01234.74.79.74

6.2

Nguyễn Văn Minh

0913.69.79.77