Cục Hải quan An Giang lập Kế hoạch triển khai thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng
Tin tức   14:18 | 03/06/2015
Để việc thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng theo Quyết định 952/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan trong toàn Cục được thống nhất, ngày 02/6/2015, Cục Hải quan tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng.

         Doanh nghiệp làm thủ tục tại Cảng Mỹ Thới (ảnh: Thảo Nguyễn - Báo An Giang)

     Theo đó, đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục phải tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung sửa đổi Tuyên ngôn phục vụ khách hàng đến cán bộ, công chức trong đơn vị; phổ biến, tuyên truyền nội dung sửa đổi Tuyên ngôn đến các doanh nghiệp làm thủ tục tại địa bàn, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và địa điểm làm thủ tục Hải quan.

Đồng thời, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị cần gương mẫu trong lãnh đạo,chỉ đạo các tổ chức Đảng, đoàn thể thực hiện tốt phương châm hành động và cam kết trong Tuyên ngôn. Tiếp tục có biện pháp tăng cường kiểm tra giám sát việcthực hiện Tuyên ngôn. Từng cán bộ công chức phải có sự nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi  đạo đức,nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ và tác phong văn minh, lịch sự, nghiêmtúc trong công việc, đúng mực với khách hàng, đồng nghiệp và nhân dân; tuyệt đối không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực đối với khách hàng.

Để việc thực thi các cam kết tại Tuyên ngôn được nghiêm túc, đạt hiệu quả, chất lượng cao, Cục Hải quan tỉnh An Giang yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị rà soát, lựa chọn để bố trí, sử dụng CBCC có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trình độ, năng lực chuyên môn thực thi các khâu nghiệp vụ quan trọng, liên quan trực tiếp đến khách hàng.

Đặc biệt, trong Kế hoạch này cũng nêu rõ sẽ áp dụng tiêu chí chấp hành,thực hiện Tuyên ngôn trong bình xét thi đua khen thưởng hàng năm. Kịp thời động viên, khen thưởng những CBCC thực hiện tốt; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu.

Sau khi được ban hành, Kế hoạch này đã được triển khai rộng rãi đến toàn thể CBCC biết và thực hiện./.

Lê Thị Ngát - VP
Tin khác