THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Tin tức   13:23 | 31/07/2015
Cục Hải quan tỉnh An Giang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị tin học của Cục Hải quan tỉnh An Giang năm 2015

Nội dung chính về kết quảlựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu(1)

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá gói thầu(1)

Giá trúng thầu(2)

Nhà thầu trúng thầu(3)

Quyết định phê duyệt(4)

Hình thức hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

1

Mua sắm thiết bị tin học cho Cục Hải quan tỉnh An Giang năm 2015

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

334.940.000

334.488.000

Công ty Cổ phần Cảnh Toàn

249/QĐ-HQAG ngày 28/7/2015

Hợp đồng trọn gói

30 ngày


Tài vụ Quản trị
Tin khác