THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Tin tức   15:00 | 28/08/2015
Cục Hải quan tỉnh An Giang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị kiểm tra giám sát cho Cục Hải quan tỉnh An Giang
STT

Tên gói thầu(1)

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá gói thầu(1)

Giá trúng thầu(2)

Nhà thầu trúng thầu(3)

Quyết định phê duyệt(4)

Hình thức hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

1

Cung cấp thiết bị kiểm tra giám sát cho Cục Hải quan tỉnh An Giang

Đấu thầu

rộng rãi

708.000.000

704.000.000

Công ty Cổ phần Máy và Công nghệ thông tin

269/QĐ-HQAG ngày 25/8/2015

Hợp đồng trọn gói

60 ngày

Tài vụ Quản trị
Tin khác