Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Tin tức   09:47 | 09/11/2015
Cục Hải quan tỉnh An Giang thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu  thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thi công xây lắp các hạng mục gồm Nhà làm việc (Phần kiến trúc, kết cấu, điện nước, chống sét); Nhà công vụ, nhà ăn tập thể (Phần kiến trúc, kết cấu, điện nước, chống sét); Nhà kho lưu trữ, kho tạm giữ (Phần kiến trúc, kết cấu, điện nước, chống sét); Xây lắp hệ thống điện nhẹ; Nhà để xe; Nhà bảo vệ; Nhà kỹ thuật; Sân vườn tiểu cảnh; Sân đường giao thông; Cấp điện tổng thể; Cấp nước tổng thể; Thoát nước, chiếu sáng sân vườn ngoài nhà; Cổng, hàng rào; Bể  phốt 20m3; Bể phốt 5m3; Bể vớt mỡ 3m3; Cung cấp và lắp đặt thiết bị chống sét, bơm nước sinh hoạt.

58.311.799.802

Ngân sách Nhà nước

Đấu thầu trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý 4/2015

Hợp đồng theo đơn giá cố định

540 ngày

Tổng giá các gói thầu

58.311.799.802

(Năm mươi tám tỷ, ba trăm mười một triệu, bẩy trăm chín mươi chín nghìn, tám trăm linh hai đồng).

Tài vụ Quản trị
Tin khác