THÔNG BÁO MỜI THẦU
Tin tức   09:50 | 09/11/2015
Cục Hải quan tỉnh An Giang thông báo mời thầu
 

Tên bên mời thầu:Cục Hải quan tỉnh An Giang

Địa chỉ: Số30 Phan Đình Phùng, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

Điện thoại/fax/email: 076.3869670/076.3867055;taivuhqag@gmail.com.

Mã số thuế: 1600761752

1. Tên gói thầu:

Gói thầu số 1: Thi công xây lắp các hạng mục gồm Nhà làm việc (Phần kiến trúc, kết cấu, điện nước, chống sét); Nhà công vụ, nhà ăn tập thể (Phần kiến trúc, kết cấu, điện nước, chống sét); Nhà kho lưu trữ, kho tạm giữ (Phần kiến trúc, kết cấu, điện nước, chống sét); Xây lắp hệ thống điện nhẹ; Nhà để xe; Nhà bảo vệ; Nhà kỹ thuật; Sân vườn tiểu cảnh; Sân đường giaothông; Cấp điện tổng thể; Cấp nước tổng thể; Thoát nước, chiếu sáng sân vườn ngoài nhà; Cổng, hàng rào; Bể  phốt 20m3;Bể phốt 5m3; Bể vớt mỡ 3m3; Cung cấp và lắp đặt thiết bị chống sét, bơm nước sinhhoạt

- Loại gói thầu:

Xây lắp  Mua sắm hàng hóa  Phí tư vấn  Hỗn hợp 

- Giá gói thầu: 58.311.799.802 đồng (Năm mươi tám tỷ,ba trăm mười một triệu, bẩy trăm chín mươi chín nghìn, tám trăm linh hai đồng)

- Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây lắp các hạng mục gồm Nhà làm việc (Phần kiến trúc, kết cấu, điện nước, chống sét); Nhà công vụ, nhà ăn tập thể (Phần kiến trúc, kết cấu, điện nước, chống sét); Nhà kho lưu trữ, kho tạm giữ (Phần kiến trúc, kết cấu, điện nước, chống sét); Xây lắp hệ thống điện nhẹ; Nhà để xe; Nhà bảo vệ; Nhà kỹ thuật; Sân vườn tiểu cảnh;Sân đường giao thông; Cấp điện tổng thể; Cấp nước tổng thể; Thoát nước, chiếu sáng sân vườn ngoài nhà; Cổng, hàng rào; Bể phốt 20m3; Bể phốt 5m3; Bể vớt mỡ 3m3; Cung cấp và lắp đặt thiết bịchống sét, bơm nước sinh hoạt

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 540 ngày

2. Tên dự án: Trụ sở Cục Hải quan tỉnh An Giang

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ00 phút, ngày 12 tháng 11 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 12năm 2015

7. Địa điểm phát hành HSMT:

Cục Hải quan tỉnh An Giang

- Địa chỉ: Số 30 Phan Đình Phùng, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang;

     - Điện thoại: 076.3869670                              

     - Fax: 076.3867055

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ(Hai triệu đồng)

9. Bảo đảm dự thầu:

- Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày, kể từ ngày đóng thầu

- Hình thức: Bằng thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút,ngày 02 tháng 12 năm 2015

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút,ngày 02 tháng 12 năm 2015


Tài vụ Quản trị
Tin khác