Cục Hải quan và Cục Thuế tỉnh An Giang tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực hiện trao đổi thông tin
Tin tức   08:39 | 04/12/2015
Ngày 03/12/2015, Cục Hải quan và Cục Thuế tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 574/QĐ-BTC ngày 30/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 Phó Cục trưởng Cục Hải quan An Giang Đinh Văn Tươi phát biểu chỉ đạo trong Hội nghị
      Theo đánh giá của Hội nghị, việc trao đổi cung cấp thông tin thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Cục Hải quan và Lãnh đạo Cục Thuế cũng như lãnh đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu và các Phòng nghiệp vụ của Cục Thuế. Tuy mới thực hiện thời gian ngắn,công tác trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, bước đầu góp phần kiểm soát, quản lý kiểm tra hoàn thuế giá trị giá tăng hàng hóa xuất khẩu qua biêngiới đất liền được chặt chẽ hơn.

Tại Hội nghị, có nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình cung cấp thông tin đã được đưa ra thảo luận và tháo gỡ, vídụ như: Các thông tin cần xác minh thường ở thời điểm nhiều năm về trước, tạicác thời điểm đó chưa có quy định ghi nhận cập nhật các nội dung theo các yêucầu, tiêu chí cần xác minh nên gặp khó khăn trong quá trình xác nhận, cung cấpthông tin cho các cơ quan Thuế; Thời gian cơ quan Thuế đề nghị cơ quan Hải quan cung cấp ngắn, trong khi khối lượng thông tin cung cấp lại nhiều; Một số thông tin Cục Thuế đề nghị cung cấp chưa phù hợp với quy trình, quy định của ngành Hải quan hiện nay…Hầu hết các khó khăn, vướng mắc nêu ra trong Hội nghị đều đã được đại diện Lãnh đạo của 02 đơn vị giải đáp thỏa đáng.

Kết thúc Hội nghị, cả 02 đơn vị thống nhất cao một số vấn đề chính sau:

Thời gian tới 02 bên sẽ có Quy chế phốihợp cung cấp thông tin theo đúng quy định tại Quyết định số 574/QĐ-BTC về Quychế phối hợp cung cấp thông tin giữa Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế và cử đầu mối để thực hiện các nội dung theo Quy chế đã ký kết.

Những khó khăn, vướng mắc trong quátrình trao đổi, cung cấp thông tin đã được đưa ra trong Hội nghị này cần được quán triệt sâu rộng tại các đơn vị thuộc và trực thuộc của 02 bên để việc thựchiện được thống nhất, hiệu quả, kịp thời.

Đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền 02 bên sẽ có văn bản báo cáo Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan tháo gỡ.

Hai cơ quan đồng cấp cần thường xuyên trao đổi, thống nhất cách giải quyết những vấn đề còn vướng mắc và thực hiện chế độ báo cáo, Sơ kết, Tổng kết theo đúng quy định./.

Lê Thị Ngát - VP
Tin khác
- THÔNG BÁO MỜI THẦU (09:50 | 09/11/2015)