THÔNG BÁO MỜI THẦU
Tin tức   15:39 | 15/12/2015
Cục Hải quan tỉnh An Giang thông báo mời thầu gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị


1. Tên gói thầu:

Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

-Loại gói thầu:

Xâylắp  Mua sắm hàng hóa Phi tư vấn  Hỗn hợp 

-Giá gói thầu: 1.342.301.767 đồng (Một tỷ, ba trăm bốn mươi hai triệu, ba trăm linh một nghìn, bẩy trăm sáu mươi bẩy đồng)

-Nội dung chính của gói thầu:

Giám sát thi công xây dựngvà lắp đặt thiết bị cho công trình Trụ sở cục Hải quan tỉnh An Giang, bao gồmcác công việc chủ yếu sau: giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ, ATLĐ, vệ sinh môi trường và PCCN các công tác thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của nhà thầu thi công theo đúng hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn, quy chuẩn quản lýchất lượng công trình xây dựng hiện hành

-Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi khởi công đến khi hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng

2. Tên dự án: Trụ sở Cục Hải quan tỉnh An Giang

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

6.Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 12 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 01 năm 2016

7. Địa điểm phát hành HSMT:

Cục Hải quan tỉnh An Giang

- Địa chỉ: Số 30 Phan Đình Phùng, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang;

     - Điện thoại: 076.3869670                             

    - Fax: 076.3867055

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000VNĐ (Một triệu đồng)

9. Bảo đảm dự thầu: Không

10.Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 01 năm 2016

11.Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 01 năm 2016

Phòng Tài vụ Quản trị
Tin khác
- THÔNG BÁO MỜI THẦU (09:50 | 09/11/2015)