Thông báo việc thực hiện theo quy định tại Quyết định 52/2015/QĐ-TTG ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ khi làm thủ tục qua Hải quan Bắc Đai
Tin tức   14:56 | 20/01/2016
Ngày 06/01/2016 vừa qua, Chi cục HQ Bắc Đai trực thuộc Cục Hải quan tỉnh An Giang đã có công văn gửi các doanh nghiệp, các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố liên quan về việc thực hiện Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ         Tại Khoản 1 Điều 5 của Quyết định 52/2015/QĐ-TTG ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định: Thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (dướiđây gọi tắt là thương nhân) được thực hiện mua bán hàng hóa qua biên giới. Căncứ điều kiện hạ tầng kỹ thuật tại khu vực cửa khẩu phụ, lối mở biên giới,Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới chủ trì,phối hợp với Bộ Công thương lựa chọn thương nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quyđịnh của pháp luật để thực hiện mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biêngiới”.

Ngày 30/12/2015 Bộ Công thương ban hành Thông tư số:52/2015/TT-BCT có hiệu lực ngày 15/02/2016 Quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của Thương nhân tại quyết định số: 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính Phủ.

Theo đó để xuất, nhập hàng hóa qua cửa khẩu phụ Bắc Đai sau ngày 15/02/2016 doanh nghiệp phải được UBND tỉnh An Giang công bố doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện, được thực hiện mua bán hànghóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của tỉnh.

Để được công bố, DN đăng ký trực tiếp hoặc gửi 01(một) bộ hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Công thương tỉnh An Giang hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ,lối mở biên giới theo mẫu quy định tại Phụ lục I Thông tư 52/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công thương;

- Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinhdoanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hợp tác xã hoặc giấy chứngnhận đăng ký hoạt động chi nhánh: 01 (một) bản sao, có xác nhận đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

Hàng hóa mua bán qua biên giới của Thương nhân thựchiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định số: 52/2015/QĐ-TTG ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

Để xuất hàng qua cửa khẩu phụ Bắc Đai sau ngày 15/02/2016 khi làm thủ tục hải quan Doanh nghiệp phải:

- Nộp giấy chứng nhận xuất xứ Việt Nam.

- Các mặt hàng là tài nguyên, khoáng sản, mặt hàng bình ổn giá, hàng hóa không có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam chỉ được xuấtkhẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong thời gian cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới thông báo.

Để nhập hàng qua cửa khẩu phụ Bắc Đai sau ngày 15/02/2016 khi làm thủ tục HQ Doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy địnhtại khoản 3 điều 5 Thông tư 52/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công thương.

Cửa khẩu Bắc Đai là cửa khẩu phụ được công nhận theo Quyết định số 971/2002/QĐ-UB ngày 26/04/2002 của UBND tỉnh An Giang, do đó theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Quyết định 52/2015/QĐ-TTG ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ thì: “Thương nhân mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ phải có trong danh sách được UBND tỉnh công bố doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện, được thực hiện mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của tỉnh”.

Hải quan Bắc Đai
Tin khác