Cục Hải quan An Giang ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2016
Tin tức   13:59 | 03/02/2016
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, vừa quan Cục Hải quan tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016        Với mục tiêu thực hiện tốt Nghị quyết số19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016 đã đề ra; góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 của đơn vị, Cục Hải quan tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2016, theo đó:

Tăng cường hoạt động quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp thông qua tham vấn và các chương trình đối tác chuyên đề, tuyên truyền, hỗ trợ cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế; tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về những quy định thực hiện thủ tục hải quan, đảm bảo hiệu quả;Tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu nhằm bảo đảm việc tuân thủ chính sách, pháp luật, việc thực thi các thủ tục hành chính hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý hải quan.

Duy trì vận hành hệ thống VNACCS/VCIS và hệ thống CNTT phục vụ thủ tục hải quan điện tử, các thủ tục hành chính trên cơ chế một cửa quốc gia ổn định, an ninh, an toàn 24/7; Thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN theo kế hoạch của Tổngcục Hải quan.

Để Kế hoạch cải cách hành chính có hiệu quả, Cục Hải quan tỉnh An Giang còn đề ra các biện pháp như tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ để ngăn chặn, xử lý kịp thời các thông tin phản ánh về hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và tiêu cực của công chức hải quan khi thi hành công vụ; Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật,kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ công chức, viên chức; thực hiện chuẩn mực đạo đức của công chức, viên chức ngành Tài chính do Bộ Tài chính ban hành.

Kế hoạch Cải cách hành chính cục Hải quan tỉnh An Giang triển khai thực hiện tạicác đơn vị thuộc và trực thuộc từ ngày 01/02/2016 đến ngày 31/12/2016.

Trần Bửu Tài
Tin khác