Những lưu ý khi thương nhân thực hiện mua gom hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu Bắc Đai
Tin tức   14:43 | 09/03/2016
Vừa qua, Chi cục HQ Bắc Đai đã có các lưu ý khi thương nhân thực hiện mua gom hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu Bắc Đai theo quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính

Thực hiện theo các quy định Thông tư số 217/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hoạt động thương mại biên giới của thương nhân và cư dân biên giới” và Thông tư số 218/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn chính sách và quản lý thuế đối với thương nhân thực hiện hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu trong Khu kinh tế cửa khẩu” theo Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó thương nhân thực hiện mua gom hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu Bắc Đai cần biết:

Thương nhân khi thực hiện mua gom hàng hóa của cư dân biên giới tại khu vực cửa khẩu phải lập bảng kê mua gom hàng hóa và khai báo trên tờ khai giấy. Khi mua gom hàng hóa phải yêu cầu người bán cung cấp Tờ khai hàng cư dân biên giới để làm thủ tục khai báo với cơ quan Hải quan;

Thương nhân mua gom hàng của cư dân biên giới chỉ được bán hoặc vận chuyển hàng hóa đã mua gom ra khỏi khu vực cửa khẩu, khu vực chợ vào nội địa khi đã hoàn thành thủ tục hảiquan, nộp đầy đủ thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định. Thương nhân được sử dụng Tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan để làm chứng từ lưu hành, vậnchuyển hàng hóa vào nội địa;

 Thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, traođổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu phải có đủ tài liệu chứng minh nguồn gốc hàng hóa trước khi xuất bán đảm bảo hàng hóa nhập khẩu đã được nộp đủ các loại thuế ở khâu nhập khẩu theo quy định;

Để đảm bảo hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu Bắc Đai được ổn định, thông suốt và đúng pháp luật đề nghị các tổ chức, cá nhân, cư dân biêngiới thực hiện đúng các quy định pháp luật nói trên, nếu có gì chưa rõ thì liên hệ trực tiếp đến Chi cục Hải quan Bắc Đai để được giải thích, hướng dẫn cụ thể./.
Hải quan Bắc Đai
Tin khác