Cục Hải quan tỉnh An Giang tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội
Tin tức   09:29 | 05/04/2016
Vừa qua, Cục Hải quan tỉnh An Giang đã tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và một số văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành

       Đ/c Trần Bửu Tài - Trưởng phòng Nghiệp vụ triển khai các Luật cho CBCC các đơn vị

       Để đợt cao điểm diễn ra có hiệu quả, chất lượng Cục Hải quan tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho từng đơn vị thuộc và trực thuộc Cục.

Tại trụ sở Cục cũng như trụ sở các đơn vị trực thuộc đã tiến hành treo băng rôn tuyên truyền theo hướng dẫn tại văn bản số 08-HD/BTG ngày 16/02/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Châu Đốc.

Tiến hành đăng tải toàn văn Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản có liên quan đến công tác bầu cử và kết quả bầu cử lên trang thông tin điện tử Cục Hải quan tỉnh AnGiang. Đồng thời có bài viết đưa tin về các hoạt động thực hiện đợt cao điểm.

Trong 02 ngày 31/3 và 01/4/2016, đã tiến hành phổ biến: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới; Thông tư số 217/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hoạt động thương mại biên giới của thương nhân và cư dân biên giới theo Quyết định số 52/2015/QĐ-TTgngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư 218/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách và quản lý thuế đối với thươngnhân thực hiện mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu theo Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Đợt phổ biến với sự tham gia của toàn thể CBCC, HĐLĐ các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục.

Đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, một số văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành tại Cục Hải quan tỉnh sẽ diễn ra đến hết tháng 5/2016./.

Lê Thị Ngát - VP
Tin khác