Thông báo triển khai bổ sung các TTHQĐT trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan
Tin tức   10:54 | 29/11/2016
Thông báo triển khai bổ sung các TTHQĐT trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan
         
Kính gửi: Cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu
          Nhằm nâng cao tính tự động trong quy trình thực hiện thủ tục hải quan, giảm thời gian thông quan cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan chính thức tiếp nhận thông tin khai báo điện tử của doanh nghiệp khi thực hiện những thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC như sau: 
          1. Danh sách thủ tục điện tử:
          a) Thực hiện thủ tục Hải quan ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ;
         b) Tiếp nhận chứng từ điện tử, hồ sơ hải quan điện tử: Khuyến khích doanh nghiệp khi thực hiện khai báo chính thức tờ khai hải quan có kèm theo hồ sơ hải quan điện tử;
         c) Cập nhật danh sách hàng hóa thuộc tờ khai vận chuyển độc lập đã được phê duyệt vận chuyển: Chỉ tiếp nhận ở những Chi cục Hải quan có kết nối, trao đổi thông tin với doanh nghiệp kinh doanh cảng theo Quyết định số 1500/QĐ-TCHQ ngày 24/5/2016;
          d) Tiếp nhận thông báo cơ sở sản xuất;
          e) Tiếp nhận Báo cáo quyết toán.
          2. Thời điểm chính thức áp dụng: 01/12/2016.
          3. Triển khai thực hiện:
         Để thống nhất triển khai thực hiện giữa cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đề nghị cộng đồng doanh nghiệp liên hệ với các Công ty tin học cung cấp phần mềm khai báo hải quan để được hướng dẫn nâng cấp phần mềm và hướng dẫn sử dụng các thủ tục điện tử mới./.

Phòng Nghiệp vụ
Tin khác