Đoàn viên thanh niên Cục Hải quan tỉnh An Giang vệ sinh khuôn viên trụ sở mới
Videos   11:12 | 06/03/2019
Thực hiện chương trình hoạt động của Đoàn ủy Cục Hải quan tỉnh An Giang, Ban chấp hành Đoàn ủy Cục Hải quan tỉnh An Giang đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh An Giang triển khai công tác vệ sinh khuôn viên trụ sở mới của Cục Hải quan tỉnh An Giang tại địa chỉ Khu đô thị thành phố Lễ hội Châu Đốc, khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ , thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Phạm Đình Huấn
Tin khác