CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU KHÁNH BÌNH XUẤT SẮC HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU THU NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tin tức   15:32 | 02/10/2013
Ngày 24/9/2013, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang đã tặng Giấy khen cho Chi cục HQCK Khánh Bình với thành tích nộp ngân sách nhà nước vượt chỉ tiêu trước hạn.
                         Triển khai thủ tục Hải quan điện tử cho các doanh nghiệp trên địa bàn
       
Số thu nộp ngân sách nhà nước trong 9 tháng đầu năm 2013 của Chi cục là 6.704 triệu đồng, đạt 152% chỉ tiêu giao, tăng 173% so với cùng kỳ năm 2012, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 255 triệu USD, tăng 47% so cùng kỳ, với trên 3.882 tờ khai được đăng ký; phát hiện bắt giữ 18 vụ buôn lậu, vi phạm thủ tục Hải quan với trị giá trên 3 tỷ đồng. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu giảm sút, nhưng kết quả của Chi cục HQCK Khánh Bình lại rất khả quan, điều đó thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức trong Chi cục. Để đạt và vượt chỉ tiêu đề ra Chi cục HQCK Khánh Bình đã tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm, đặc biệt là việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo hành lang thông thoáng cho hoạt động xuất nhập khẩu . Trong 9 tháng đầu năm tất cả các cam kết theo Tuyên ngôn phục vụ khách hàng về thời gian tiếp nhận, đăng ký tờ khai, trả lời vướng mắc, giải quyết khiếu nại… đều được thực hiện đúng theo cam kết.
      Năm 2013, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ, của Ngành và của Cục Chi cục HQCK Khánh Bình đã có nhiều biện pháp tăng cường mạnh mẽ việc kiểm tra thực tế hàng hóa đối với các doanh nghiệp xuất khẩu có rủi ro cao, lợi dụng sự thông thoáng trong chính sách để gian lận. Kiên quyết không để tình trạng doanh nghiệp lợi dụng xuất khống để hoàn thuế GTGT. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại cũng được chú trọng, đặc biệt là việc kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng nhạy cảm như đường cát, tiền Việt Nam, vàng, ngoại tệ….
     Trong những tháng cuối năm 2013, Chi cục HQCK Khánh Bình quyết tâm phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục tăng cường các biện pháp tăng thu NSNN, đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là tiếp tục thực hiện các chỉ đạo tại công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý thuế hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu quan biên giới đất liền. Thực hiện theo lộ trình chung của toàn Cục, Chi cục cũng tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử phiên bản 4.0, tạo điều kiện hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu, quyết tâm hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thắng lợi chung của toàn Cục./.

                                                                              
Chi cục HQCK Khánh Bình
Tin khác