Sẵn sàng cho việc tiếp nhận và vận hành Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS
Tin tức   14:04 | 11/10/2013
Tính đến thời điểm này Cục Hải quan tỉnh An Giang đã chuẩn bị cơ bản đầy đủ các nội dung cho việc tiếp nhận và vận hành Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS theo đúng lộ trình của Tổng cục Hải quan.

           Triển khai chi tiết hệ thống VNACCS/VCIS cho CBCC trong đơn vị

          Trong các ngày 26,27/9/2013 và 09,10/10/2013, Cục Hải quan tỉnh An Giang đã triển khai đào tạo chi tiết Hệ thống VNACCS/VCIScho cán bộ công chức trong toàn đơn vị. Qua đợt tập huấn nhóm chuyên gia của Cục đã truyền tải đến cán bộ công chức viên các nội dung chủ yếu về các quy trình nghiệp vụ sử dụng trong Hệ thống VNACCS/VCIS: thông quan, hàng hóa, thuế, quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, giới thiệu phần mềm đầu cuối khai báo của doanh nghiệp. Qua đợt tập huấn, nhận thức và trình độ của cán bộ công chức về Hệ thống thông quan tự động đã được nâng cao hơn; qua đây nhóm chuyên gia của Cục cũng đã giải đáp được rất nhiều các vướng mắc có thể phát sinh khi triển khai các quy trình nghiệp vụ trong Hệ thống.

Việc triển khai tập huấn chi tiết về Hệ thống cho toàn thể cán bộ công chức là một trong các bước quan trọng cho việc tiếp nhận và vận hành vào năm 2014 theo đúng lộ trình của toàn Ngành.

Song song với việc chuẩn bị các nội dung về con người, Cục Hải quan tỉnh An Giang cũng đang gấp rút hoàn thiện các điều kiện về cơ sở hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin… đáp ứng đủ nhu cầu để vận hành thông suốt hệ thống này.

Dự kiến trong ngày 15/10/2013 tới, Cục Hải quan tỉnh An Giang cũng sẽ triển khai chi tiết về Hệ thống VNACCS/VCIS, việc sử dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử và kết hợp triển khai Thông tư số128/2013/TT-BTC ngày 06/12/2013 (thay thế TT 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010)quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013 cho tất cả các doanh nghiệp có thực hiện thủ tục Hải quan qua các Chi cục trực thuộc./.

Lê Thị Ngát - VP
Tin khác