Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Cục Hải quan tỉnh An Giang năm 2013
Tin tức   09:42 | 12/02/2014
Chiều ngày 08/02/2014, Công đoàn Cục Hải quan tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2013 với sự tham dự của 70 đại biểu đại diện cho hơn 200 công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục với sự chủ trì của đồng chí Phó Cục trưởng Đinh Văn Tươi.

                              CBCC tham dự Hội nghị

     Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2013 và báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân cùng báo cáo công khai tài chính năm 2013. Hầu hết các đại biểu tham dự đều thống nhất với nội dung các báo cáo trên và đi đến thống nhất trong bối cảnh kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của toàn thể CBCC, toàn Cục đã cơ bản hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm được giao. Công đoàn Cục Hải quan tỉnh An Giang đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn đơn vị, chăm lo tốt đến đời sống tinh thần cũng như vật chất cho toàn thể CBCC, VC đồng thời vận động công đoàn viên tích cực tham gia vào các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các phong trào có ý nghĩa khác do Công đoàn cấp trên phát động. Công đoàn cũng đã chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, kiến thức và năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong không khí cởi mở, dân chủ các đại biểu đã thảo luận và có nhiều ý kiến đóng góp, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng; tất cả các vướng mắc đã được Đoàn Chủ tịch giải đáp một cách thỏa đáng trực tiếp ngay tại Hội nghị với tinh thần trách nhiệm và mang tính thuyết phục cao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Cục trưởng Đinh Văn Tươi cho rằng  thực hiện chủ trương công khai,minh bạch để toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị biết, thực hiện, góp ý, xây dựng tập thể Cục ngày càng phát triển, đi lên là mục đích của Hội nghị cán bộc ông chức, viên chức hàng năm. Qua Hội nghị này các báo cáo về hoạt động của cơ quan, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, báo cáo công khai tài chính và báo cáo của Ban thanh tra nhân dân đã cơ bản thể hiện được các ưu, khuyết điểm của toàn Cục trong năm qua. Qua kết quả của các báo cáo trên đã cho thấy sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong toàn Cục trong năm qua. Dự thảoc ác báo cáo đã nhận được sự nhất trí cao của toàn thể Hội nghị. Đồng chí cũng mong rằng trong năm 2014 toàn Cục sẽ đoàn kết, cố gắng hơn nữa để xây dựng tập thể đơn vị ngày càng lớn mạnh./.

Lê Thị Ngát - VP
Tin khác