THÔNG BÁO CHÍNH THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG VNACCS/VCIS TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH AN GIANG
Tin tức Hải Quan An Giang   13:56 | 28/05/2014
Thực hiện theo Kế hoạch chung của toàn ngành Hải quan, ngày 09/6/2014 Cục Hải quan tỉnh An Giang sẽ chính thức triển khai áp dụng Hệ thống thông quan từ động (gọi tắt là Hệ thống VNACCS/VCIS) tại tất cả các Chi cục.


            Cục Hải quan tỉnh An Giang xin gửi lời cám ơn chân thành đến cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã đồng tình, ủng hộ và đồng hành cùng ngành Hải quan trong công cuộc cải cách thủ tục hải quan nói chung cũng như triển khai áp dụng thủ tục hải quan điện tử nói riêng. Đến nay đã có trên 500 doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục hải quan điện tử qua các Chi cục trực thuộc Cục Hải quan tỉnh An Giang. Thủ tục hải quan điện tử đã góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, giảm thời gian thông quan hàng hóa, tạo môi trường thông quan minh bạch hơn và được sự ghi nhận, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Để tiếp tục cải cách, nâng cao chất lượng, hiệu quả của thủ tục hải quan điện tử, Cục Hải quan tỉnh An Giang sẽ chính thức triển khai áp dụng Hệ thống thông quan tự động (gọi tắt là Hệ thống VNACCS/VCIS) kể từ ngày 09/6/2014 trênphạm vi tất cả các Chi cục Hải quan trực thuộc. Hệ thống VNACCS/VCIS đượcphát triển dựa trên cơ sở sử dụng công nghệ của hệ thống thông quan tự động NACCS/CIS đang được áp dụng rất thành công tại Nhật Bản. Việc triển khai Hệ thốngVNACCS/VCIS sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho doanh nghiệp như thời gian thông quan nhanh hơn, độ chính xác cao hơn, ổn định hơn.

Cục Hải quan tỉnh An Giang rất mong nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng tham gia, phối hợp của cộng đồng Doanh nghiệp có thực hiện thủ tục hải quan qua địa bàn tỉnh An Giang.

Trân trọng kính chào./.Phòng Nghiệp vụ
Tin khác