Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Mỹ Thới triển khai thành công Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS
Tin tức   14:05 | 24/06/2014
Thực hiện các Kế hoạch của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan tỉnh An Giang triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS thuộc dự án triển khai thực hiện Hải quan điện tử và Một cửa quốc gia. Từ sáng ngày 09/6/2014, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Mỹ Thới đã chính thức triển khai Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS.

    
       Tính đến nay đã làm thủ tục thông quan cho gần 400 tờ khai với kim ngạch XNK gần 30 triệu, trong đó xuất khẩu qua cảng Mỹ Thới trên 6 triệu USD. Những ngày đầu thực hiện cho thấy Hệ thống thông quan tự động đã được triển khai thành công, thông suốt chưa gặp sự cố về kỹ thuật làm ảnh hưởng đến hàng hóa xuất nhập khẩu, đem lại lợi ích cho các doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại Chi cục HQCK cảng Mỹ Thới về thời gian thông quan hàng hóa.

          Có được kết quả bước đầutrên là do Chi cục đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho việc triển khai chính thức; Ngoài việc được tập huấn do Tổng cục Hải quan tổ chức, Chi cục còn phối hợp với Phòng Nghiệp vụ - Cục HQAG triển khai tập huấn lại cho các doanh nghiệp, cán bộ công chức thuộc Chi cục và tổ chức vận hành thử trước đó./.

Trần Bửu Tài
Tin khác