Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Mỹ Thới phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu thuế hàng hóa xuất nhập khẩu
Tin tức   07:52 | 02/07/2014
Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2014, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Mỹ Thới đã thu nộp 28,5 tỷ đồng tiền thuế hàng hóa xuất nhập khẩu vào ngân sách nhà nước đạt gần 70% chỉ tiêu giao năm 2014 là 41,4 tỷ đồng.

      Nguồn thu chủ yếu từ hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư của các doanh nghiệp do UBND tỉnh An Giang cấp; gỗ; phụ gia thực phẩm….Có được kết quả trên là do Chi cục đã thường xuyên trao đổi thông tin với các doanh nghiệp có nguồn hàng hóa nhập khẩu, tạo điều kiện thông thoáng nhưng đảm bảo chặt chẽ các quy định của Nhà nước về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu

          Thời gian còn lại của năm để hoàn thành nhiệm vụ thu được giao Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Mỹ Thới tiếp tục tạo mối quan hệ tốt với doanh nghiệp để khai thác các nguồn thu, tiếp tục tuyên truyền các chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước về xuất nhập khẩu đến các doanh nghiệp./.
Trần Bửu Tài
Tin khác