Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Mỹ Thới tổ chức thực hiện phong trào thi đua chào mừng ngày Truyền thống ngành Hải quan (10/9)
Tin tức   08:16 | 23/09/2014
Chi cục HQCK Cảng Mỹ Thới phát động phong trào thi đua ngắn hạn chào mừng ngày Truyền thống ngành Hải quan (10/9/1945 – 10/9/2014)

        CBCC cảng Mỹ Thới làm thủ tục cho doanh nghiệp
        
           Hưởng ứng đợt thi đua toàn thể cán bộ công chức đã thường xuyên thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hoá thủ tục,tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hàng hoá XNK, người và phương tiện XNC; rà soát văn bản Quy phạm pháp luật qua đó đã kiến nghị, sửa đổi, bổ sung kịp thời những thủ tục hành chính mâu thuẫn chồng chéo…

          Niêm yết công khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính số 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014 về việc công bố thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

          Từ ngày  09/6/2014 triển khai thực hiện thủ tục hải quan với Hệ thống thông quan hàng hóa tự động VNACCS/VCIS, đến nay đã thông quan: 2.152 tờ khai xuất khẩu với kim ngạch 203.729.424 USD; 651 tờ khai nhập khẩu với kim ngạch 38.181.905 USD

          Việc triển khai thực hiện Hệ thống thông quan hàng hóa VNACCS/VCIS đã thành công đáp ứng yêu cầu quản lý Hải quan hiện đại và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

          Số thu nộp ngân sách nhà nước từ đầu năm đến nay đạt hơn 47 tỷ đồng đạt 116 % so với chỉ tiêu trên giao, tăng 40 %so với cùng kỳ năm 2013.

Tiến hành lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan 18 vụ, số tiền phạt trên 50 triệu đồng.

Trần Bửu Tài
Tin khác