THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
Tin tức   15:07 | 31/10/2014
Cục Hải quan tỉnh An Giang thông báo kế hoạch đầu thầu Gói thầu số 10: Cung cấp và lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy, báo cháy, bơm điện, bơm xăng chữa cháySTT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu  thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 10: Cung cấp và lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy, báo cháy, bơm điện, bơm xăng chữa cháy

753.874.000

Kinh phí hoạt động 2014

Chào hàng cạnh tranh trong nước

01 gói thầu đấu thầu 01 túi hồ sơ

Từ ngày 11/11/2014 đến ngày 21/11/2014

Trọn gói

120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Tổng giá các gói thầu

753.874.000

(Bảy trăm năm mươi ba triệu tám trăm bảy mươi bốn ngàn đồng)

Phòng Tài vụ Quản trị
Tin khác