THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Tin tức   15:12 | 27/11/2014
Cục Hải quan tỉnh An Giang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm Văn phòng phẩm năm 2014 của Cục Hải quan tỉnh An Giang


STT

Tên gói thầu(1)

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá gói thầu(1)

Giá trúng thầu(2)

Nhà thầu trúng thầu(3)

Quyết định phê duyệt(4)

Hình thức hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

1

Mua sắm văn phòng phẩm năm 2014 của Cục Hải quan tỉnh An Giang

Chào hàng cạnh tranh

591.997.920

352.913.550

Công ty TNHH TM SX Hải Hiệp Phong

390/QĐ-HQAG ngày 17/11/2014

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Năm 2014 Năm 2015

Phòng Tài vụ Quản trị
Tin khác