Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan
Tin tức   09:26 | 27/01/2015
Ngày 02 tháng 01 năm 2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2015/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đây là một trong 03 Nghị định Chính phủ dự kiến ban hành để hướng dẫn thực hiện Luật Hải quan năm 2014, Nghị định gồm 04 Chương và 18 Điều thay thế Nghị định số 107/2002/NĐ-CP ngày 23/12/2002        - Chương I. Quy định chung gồm 02 Điều, quy định phạmvi điều chỉnh và đối tượng áp dụng và chuyển “nguyên tắc phối hợp trong phòng,chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” tại Điều 3 Nghịđịnh 107 sang Chương III của Nghị định này.

- Chương II Phạm vi cụ thể địa bàn hoạt động hải quan.Quy định phạm vi cụ thể địa bàn hoạt định hải quan tại khu vực cửa khẩu đườngbộ, cửa khẩu biên giới đường thủy nội địa; tại ga đường sắt liên vận quốc tế;cảng hàng không dân dụng quốc tế; cảng biển, cảng thủy nội địa; tại bưu điệnquốc tế; tại các khu vực ngoài cửa khẩu và tại các khu vực, địa điểm khác.

Phạm vi cụ thể địa bàn hoạt động hải quan tại các khuvực ngoài cửa khẩu được bổ sung thêm nhiều địa điểm mà Nghị định 107 chưa quyđịnh như tại trụ sở cơ quan hải quan (quy định này nhằm thực hiện việc kiểm trasau thông quan tại cơ quan hải quan); Trụ sở người khai hải quan khi kiểm trasau thông quan; kho chứa hàng miễn thuế; Địa điểm kiểm tra tập trung theo quyếtđịnh của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Khu vực, địa điểm kiểm tra chunggiữa Hải quan Việt Nam với Hải quan nước láng giềng tại khu vực cửa khẩu đườngbộ trong lãnh thổ Việt Nam theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Chương III. Quy định trách nhiệm phối hợp của cơquan Hải quan, các cơ quan hữu quan và UBND các cấp trong phòng, chống buônlậu, vận chuyển trái phép hàng hóa quan biên giới

Các Điều của Chương nàyquy định nguyên tắc, nội dung, lĩnh vực; trách nhiệm của Cơ quan hữu quan vàUBND các cấp trong phối hợp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hànghóa qua biên giới; Theo đó quy định thêm lực lượng Cảnh sát biển và Cảnh sátgiao thông trong phối hợp (Nghị định 107 quy định các cơ quan phối hợp là: Cơquan Hải quan; Bộ đội Biên phòng; Công an các cấp; Quản lý thị trường; Các lựclượng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chuyên ngành và UBND tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương)

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/02/2015.

Trần Bửu Tài
Tin khác