CHÍNH SÁCH CÁN BỘ
Ngành BHXH đã thực hiện nâng cấp Hệ thống Giao dịch điện tử BHXH tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thực hiện liên thông cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) do hỏng, mất từ ngày 09/12/2019. Sau hơn 3 tháng thực hiện đã có hàng trăm hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
20:10 | 23/05/2020
TPO - Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, cân nhắc trước mắt chưa tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1/7/2020 để cùng chia sẻ khó khăn với người lao động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và có thêm nguồn lực cho các mục tiêu cấp bách.
16:33 | 21/05/2020
Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020, gồm một số thay đổi so với Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13, đáng chú ý nhất là thay đổi về quy định tuổi nghỉ hưu.
14:47 | 29/04/2020
Hiện nay, một số công chức của Cục Hải quan tỉnh An Giang gần đến tuổi nghỉ hưu thắc mắc về cách tính lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.
14:49 | 24/04/2020
Thẻ BHYT là căn cứ để xác định người tham gia BHYT bao gồm các thông tin cá nhân, thông tin liên quan đến phạm vi quyền lợi, mức hưởng và giá trị sử dụng của thẻ BHYT, nơi người tham gia đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Hiểu đơn giản, thẻ bảo hiểm y tế là giấy chứng nhận quá trình tham gia đóng bảo hiểm y tế, mỗi thẻ sẽ quy định thời gian bắt đầu đóng và mức hưởng,… theo từng đối tượng khác nhau để người lao động sử dụng chiếc thẻ của mình đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh có thẩm quyền đã được quy định phù hợp với mức đã tham gia.
14:41 | 24/04/2020
Với mong muốn tạo thuận lợi cho người dân, giúp giảm thời gian và chi phí khi thực hiện dịch vụ công, đặc biệt, trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, Ngành BHXH đã và đang tiếp tục cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của Ngành tại đại chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn.
08:41 | 21/04/2020
Chính sách điều chỉnh lương hưu đối với Lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.
15:12 | 16/04/2020
1