Văn bản
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Tình hình thực hiện dự toán quý 2-2021 của Cục Hải quan tỉnh An Giang
Ký ngày: 06/07/2021
Tình hình thực hiện dự toán quý 2-2021 của Cục Hải quan tỉnh An Giang
2
Quyết định số 160/QĐ-HQAG ngày 02-06-2021
Ký ngày: 02-06-2021
 Quyết định  v/v công khai điều chỉnh dự toán chi NSNN đợt 1 - 2021
3
Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND
Ký ngày: 28/9/2020 - Hiệu lực: 15/10/2020 - Cập nhật: 31/5/2021 (Người cập nhật Phạm Đình Huấn)
Quyết định ban hành Quy chế trả lời vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

4
Quyết định số 984/QĐ-BTC
Ký ngày:12/5/2021 - Hiệu lực: 02/6/2021 - Cập nhật: 31/5/2021 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn)
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
5
227/TB-HQCMT
Ký ngày: 03/3/2021 (Phạm Đình Huấn cập nhật)
Thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Châu Đại Quang; Sinh ngày: 20/4/1960; Giới tính: Nam.
6
226/TB-HQCMT
Ký ngày: 03/3/2021 (Phạm Đình Huấn cập nhật)
Thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Hữu Huỳnh; Sinh ngày: 24/5/1984; Giới tính: Nam.
7
225/TB-HQCMT
Ký ngày: 03/3/2021 (Phạm Đình Huấn cập nhật)
Thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông La Khuê Minh; Sinh năm 1966; Giới tính: Nam.
8
224/TB-HQCMT
Ký ngày: 03/3/2021 (Phạm Đình Huấn cập nhật)
Thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Minh Tưởng; Sinh năm 1982; Giới tính: Nam.
9
223/TB-HQCMT
Ký ngày: 03/3/2021 (Phạm Đình Huấn cập nhật)
Thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đào Đức Trung; Sinh ngày: 10/5/1959; Giới tính: Nam.
10
222/TB-HQCMT
Ký ngày: 03/3/2021 (Phạm Đình Huấn cập nhật)
Thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Phúc Cường; sinh ngày 01/12/1967; Giới tính: Nam.
12 3 4 5 6 Sau