Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Quyết định số 160/QĐ-HQAG ngày 02-06-2021
Ký ngày: 02-06-2021
 Quyết định  v/v công khai điều chỉnh dự toán chi NSNN đợt 1 - 2021
2
Quyết định số 11/QĐ-HQAG ngày 12/01/2021
Ký ngày: 12/01/2021
Quyết định của Cục hải quan tỉnh An Giang  về việc công khai dự toán chi NSNN năm 2021
3
234/QĐ-HQAG
Ký ngày: 13/07/2020
Quyết định công khai dự toán điều chỉnh, bổ sung lần 1 và đánh giá tình hình thực hiện dự toán quý 2/2020
4
011/QĐ-HQAG
Ký ngày: 14/01/2020
Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của Cục Hải quan tỉnh An Giang
5
320/QĐ-HQAG
Ký ngày: 9/9/2019
Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2019 của Cục HQAG
1