Trả lời cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
STT
Hỏi đáp
1
Ngày hỏi: Thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương làm việc vào nghỉ phép hằng năm
Câu hỏi:
Bà Dương H, đang công tác tại Chi cục C, hỏi về trường hợp như sau: ngày 01/3/2020, bà làm đơn xin nghỉ phép năm theo quy định vào ngày 05/3/2020 và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, đến ngày 05/3/2020 do yêu cầu công việc, Lãnh đạo Chi cục gọi bà phải vào làm việc. Bà hỏi làm việc vào ngày nghỉ phép hằng năm có tính vào thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hay không?
Trả lời:

Hiện nay, ngày nghỉ hằng năm được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 111 Bộ Luật lao động năm 2012. Việc thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ phép được quy định tại Khoản 1 Điều 114 Bộ Luật lao động năm 2012 như sau:

“1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.”

Các khoản thu nhập được miễn thuế được quy định tại điểm i khoản 1 điều 3 thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

“...i) Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động. Cụ thể như sau:

i.1) Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ (-) đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.

Ví dụ 2: Ông A có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động là 40.000 đồng/giờ.

- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày thường, cá nhân được trả 60.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là: 60.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 20.000 đồng/giờ

- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, cá nhân được trả 80.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là: 80.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 40.000 đồng/giờ...”

Ngoài ra, công văn số 64/QHLĐTL-TL ngày 21/02/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến về ngày chưa nghỉ phép hàng năm như sau: trường hợp người sử dụng lao động đã quy định lịch nghỉ hàng năm theo quy định tại Khoản 2 Điều 111 Bộ Luật Lao động, nhưng vì một lý do nào đó người sử dụng lao động yêu cầu người lao động đi làm vào những ngày nghỉ hàng năm thì thời gian này là thời gian làm thêm giờ.

Căn cứ quy định hiện hành và ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, người lao động làm việc vào ngày nghỉ phép hàng năm và thanh toán tiền lương cho những ngày này theo hình thức làm thêm giờ thì phần thu nhập trả cao hơn so với tiền lương ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động là thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm i Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Tham khảo công văn số 1524/TCT-DNNCN ngày 17/4/2020

của Tổng cục Thuế tại đây
./. 

Nguyễn Triết (TCCB-TTr)

Văn bản trả lời: Tải về
1
+ Chúng tôi rất mong nhận được nhiều câu hỏi của quy doanh nghiệp. Mọi thắc mắc hoặc đặt câu hỏi xin nhấn Vào đây.