Thủ tục hải quan
STT
Tên thủ tục
Tải về
1
Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
2
Thủ tục công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
3
Đăng ký tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định 1917/QĐ-BTC ngày 12/8/2013
4
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
5
Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày25/12/2015
6
Thủ tục thành lập kho ngoại quan
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
7
Thủ tục đăng ký Sổ hải quan giám sát phương tiện và Giấy chứng nhận điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
8
Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
9
Phân loại máy móc, thiết bị nguyên chiếc ở dạng tháo rời
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
10
Đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
12 3 4 5 6 Sau