Xử lý vi phạm
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
051/QĐ-HQAG Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức Hải quan; tuyên truyền hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế năm 2015 của Cục Hải quan tỉnh An Giang
Ký ngày: 02-02-2015
2
53/2011/QĐ-UBN
Ký ngày: 21 - 11 - 2011
Về việc ban hành Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới tỉnh An Giang.
3
104/2011/NĐ-CP
Ký ngày: 16 - 11 - 2011
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu.
4
5734/TCHQ-GSQL
Ký ngày: 15 - 11 - 2011
V/v gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất.
5
93/2011/NĐ-CP
Ký ngày: 18 - 10 - 2011
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế.
6
139/2011/TT-BTC
Ký ngày: 10 - 10 - 2011
Sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2010/TT-BTC ngày 20/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được...
7
28/2011/TT-BCT
Ký ngày: 21 - 7 - 2011
Hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới.
8
60/2011/NĐ-CP
Ký ngày: 20 - 7 - 2011
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.
9
58/2011/NĐ-CP
Ký ngày: 8 - 7 - 2011
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính.
10
51/2011/NĐ-CP
Ký ngày: 27 - 6 - 2011
Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện.
12 3 4 5 6 Sau