Xử lý vi phạm
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
47/2009/NĐ-CP
Ký ngày: 13 - 5 - 2009
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.
2
43/2009/NĐ-CP
Ký ngày: 7 - 5 - 2009
Sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của NĐ 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm KD, hạn chế KD và KD có điều kiện
3
78/2009/TT-BTC
Ký ngày: 24 - 4 - 2009
Sửa đổi, bổ sung Thông tư 75/2007/TT-BTC ngày 05/7/2007 hướng dẫn về cơ chế thí điểm huy động kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất,buôn bán thuốc lá giả
4
40/2009/NĐ-CP
Ký ngày: 24 - 4 - 2009
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.
5
19/2009/NĐ-CP
Ký ngày: 19 - 2 - 2009
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 162/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ.
6
18/2009/NĐ-CP
Ký ngày: 18 - 2 - 2009
Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
7
13/2009/NĐ-CP
Ký ngày: 13 - 2 - 2009
Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
8
06/2009/NĐ-CP
Ký ngày: 22 - 1 - 2009
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá.
9
11/CĐ-TTg
Ký ngày: 2 - 1 - 2009
V/v Hạn chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; khắc phục tình trạng sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên Đán.
10
122/2008/QĐ-BT
Ký ngày: 25 - 12 - 2008
V/v ban hành Quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.