Chính phủ
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Số ký hiệu: 126/2020/NĐ-CP
Ký ngày: 19/10/2020 - Hiệu lực: 05/12/2020 - Cập nhật: 25/10/2020 - Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV
2
Số ký hiệu: 128/2020/NĐ-CP
Ký ngày: 19-10-2020 - Hiệu lực: 10-12-2020 - Cập nhật: 25-10-2020 - Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan.
3
Nghị định số 102/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 01/09/2020; Ngày có hiệu lực: 30/10/2020; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc; Trích yếu: Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam; Cơ quan ban hành: Chính phủ; Phân loại: Nghị định; Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV

Nghị định số 102/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

4
Số/Ký hiệu: 100/2020/NĐ-CP
Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu: 100/2020/NĐ-CP; Ngày ban hành: 28/08/2020; Ngày có hiệu lực: 15/10/2020; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc; Cơ quan ban hành: Chính phủ; Phân loại: Nghị định; Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV; Ngày cập nhật: 18/9/2020
Nghị định số 100/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về kinh doanh hàng miễn thuế
5
Số/Ký hiệu: 99/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 26/08/2020; Ngày có hiệu lực: 11/10/2020; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc; Cơ quan ban hành: Chính phủ; Phân loại Nghị định; Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV; Ngày cập nhật: 18/9/2020.
Nghị định số 99/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.
6
Số/Ký hiệu: 98/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 26/08/2020; Ngày có hiệu lực: 15/10/2020; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc; Cơ quan ban hành: Chính phủ; Phân loại: Nghị định; Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV; Ngày cập nhật: 18/9/2020
Trích yếu: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
7
Nghị định số 96/2020/NĐ-CP
Ký ngày: 24/8/2020 - Hiệu lực: 10/10/2020 - Cập nhật: 18/9/2020 - Người ký: Nguyễn Xuân Phúc - Cơ quan ban hành: Chính phủ (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV)
  • Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.
  • Thay thế Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo về biên giới quốc gia.
8
Nghị định số 67/2020/NĐ-CP
Ký ngày: 15/6/2020 - Hiệu lực: 10/8/2020 - Cập nhật: 16/6/2020 - Người ký: Nguyễn Xuân Phúc - Cơ quan ban hành: Chính phủ - (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV)

Nghị định số 67/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

9
Nghị định số 46/2020/NĐ-CP
Ký ngày: 09/4/2020 - Hiệu lực: 01/6/2020 - Cập nhật: 01/6/2020 - Cơ quan ban hành: Chính phủ - Người ký: Nguyễn Xuân Phúc - (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV)
Quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan
10
Nghị định số 64/2020/NĐ-CP
Ký ngày: 10/6/2020 - Hiệu lực: 30/7/2020 - Cập nhật: 19/6/2020 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV)
Hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul.
12 3 4 5 6 Sau