Các bộ, ngành khác
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Quyết định số 56/QĐ-BNV
Ký ngày: 21/01/2021 - Hiệu lực: 21/01/2021 - Cập nhật: 02/02/2021 (người cập nhật: Phạm Đình Huấn)
Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhàn nước của Bộ Nội vụ năm 2020
2
Thông tư số 52/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương
Ký ngày: 24/12/2020 - Hiệu lực từ 06/02/2021 đến hết ngày 31/12/2021 - Cập nhật : 26/01/2021 (người cập nhật: Phạm Đình Huấn)
Thông tư Quy định về số lượng và nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2021
3
Thông tư số 31/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương
Ký ngày: 30/11/2020 - Hiệu lực: 15/01/2021 - Cập nhật: 26/01/2021 (người cập nhật: Phạm Đình Huấn)
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.
4
Thông tư số 44/2020/TT-BCT
Ký ngày: 07/12/2020 - Hiệu lực: kể từ ngày 21/01/2021 đến ngày 31/12/2021 - Cập nhật: 06/01/2021 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn)
Thông tư Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch
6
Nghị định số: 14/2018/NĐ-CP
Ký ngày: 23/01/2018 - Hiệu lực: 23/01/2018 - Cập nhật: 15/03/2018
7
Thông tư số 11/2017/TT-BCT
Ký ngày: 28/7/2017 - Hiệu lực: 11/9/2017 - Cập nhật: 24/8/2017
Thông tư quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa
8
Quyết định số: 4069/QĐ-BNN-QLCL
Ký ngày: 14-10-2015 - Hiệu lực: 14-10-2015 - Cập nhật: 12-11-2015
Sao y QĐ số 4069/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/10/2015 của Bộ NN&PTNT về việc công bố danh mục hàng hoá NK phải kiểm tra ATTP trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ NN&PTNT
9
Thông tư 01/2014/TT-BCT
Ký ngày: 15/01/2014 - Hiệu lực: 15/01/2014 - Cập nhật: 20/01/2014
Quy định về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia
10
Số VB: 44/2010/TT-BCT
Ký ngày: 31-12-2010 - Hiệu lực: 14-02-2011 - Cập nhật: 13-01-2011
Thông tư số 44/2010/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
12 Sau