Hải quan An Giang
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Quyết định số 362/QĐ-HQCMT
Ký ngày: 26/3/2021 - Hiệu lực: 26/3/2021 - Cập nhật: 01/04/2021 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn)
Quyết định về việc khoanh nợ tiền thuế đối với DNTN Minh Phát
2
Công văn số 541/TBXC-HQAG
Ký ngày: 26/02/2021 - Hiệu lực: 26/02/2021 - Cập nhật: 26/02/2021 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn)
Thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh
3
Công văn số 540/TBXC-HQAG
Ký ngày: 26/02/2021 - Hiệu lực: 26/02/2021 - Cập nhật: 26/02/2021 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn)
Thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh
4
Công văn số 539/TBXC-HQAG
Ký ngày: 26/02/2021 - Hiệu lực: 26/02/2021 - Cập nhật: 26/02/2021 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn)
Thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh
5
Quyết định số 078/QĐ-HQAG
Ký ngày: 26/02/2021 - Hiệu lực: 26/02/2021 - Cập nhật: 26/02/2021 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn)
Quyết định về việc khoanh tiền thuế nợ đối với Công ty Cổ phần XNK Thịnh Phú An Giang
6
Quyêt định số 39/QĐ-HQAG của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang
Ký ngày: 05/02/2021 - Hiệu lực: 05/02/2021 - Cập nhật: 05/02/2021 (người cập nhật: Phạm Đình Huấn)
Quyết định về việc khoanh tiền thuế nợ đối với Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Huỳnh Phát
7
Quyêt định số 38/QĐ-HQAG của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang
Ký ngày: 05/02/2021 - Hiệu lực: 05/02/2021 - Cập nhật: 05/02/2021 (người cập nhật: Phạm Đình Huấn)
Quyết định về việc khoanh tiền thuế nợ đối với Công ty TNHH một thành viên Trung Hiếu
8
Quyêt định số 493/QĐ-HQAG của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang
Ký ngày: 30/12/2021 - Hiệu lực: Thời hạn 01 năm kể từ ngày 30/12/2021 - Cập nhật ngày: 02/01/2021 (người cập nhật: Phạm Đình Huấn)
Quyết định về viêc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
9
Quyêt định số 28/QĐ-HQAG của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang
Ký ngày: 29/01/2021 - Hiệu lực: 29/01/2021 - Cập nhật: 05/02/2021 (người cập nhật: Phạm Đình Huấn)
Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức, nhân viên hợp đồng lao động; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế năm 2021 của Cục Hải quan tỉnh An Giang
10
Quyết định số 443/QĐ-HQAG
Ký ngày: 22/11/2020 - Hiệu lực: 22/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV
Quyết định về việc thành lập Tổ triển khai Đề án "Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa" của Cục Hải quan tỉnh An Giang
12 3 Sau