Danh bạ điện thoại

CHI CỤC HẢI QUAN CK CẢNG MỸ THỚI

Địa chỉ: Mỹ Thạnh - Mỹ Thới - L.Xuyên - An Giang.
Điện thoại:   02963.831208    - Fax: .02963.831208 
Email: cccangmythoi@customs.gov.vn

Chi cục Trưởng: Lâm Thế Giới
Phó Chi cục trưởng: Lê Ái Quân; Lê Thị Mỹ Hằng; Lê Hữu Phước

CHI CỤC HẢI QUAN CK TỊNH BIÊN

Địa chỉ: Xuân Tô - Tịnh Biên - An Giang.
Điện thoại:   02963.876137     - Fax: .
Email: cctinhbien@customs.gov.vn

Chi cục Trưởng: Lý Minh Hiền
Phó Chi cục trưởng: Phan Văn Tâm; Dương Thị Ngọc Huệ; Đoàn Đình Huấn

CHI CỤC HẢI QUAN CK VĨNH XƯƠNG

Địa chỉ: Vĩnh Xương - Tân Châu - An Giang.
Điện thoại: 02963.524716   - Fax: .
Email: ccvinhxuong@customs.gov.vn

Chi cục Trưởng: Trần Tấn Lợi
Phó Chi cục trưởng: Trần Văn Phú; Nguyễn Tấn Thành; Lê Văn Việt Dũng

CHI CỤC HQCK VĨNH HỘI ĐÔNG

Địa chỉ: Vĩnh Hội Đông - An Phú - An Giang.
Điện thoại:     02963.826848  - Fax: .
Email: ccvinhhoidong@customs.gov.vn

Chi cục Trưởng: Đặng Văn Ngọc
Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thanh Giòng; Hà Văn Trọng; Phan Thị Triều

ĐỘI NGHIỆP VỤ HẢI QUAN CỬA KHẨU BẮC ĐAI - THUỘC CHI CỤC HQCK VĨNH HỘI ĐÔNG

Địa chỉ: Bắc Đai - An Phú - An Giang.
Điện thoại:  02963.812005   - Fax: .
Email: ccvinhhoidong@customs.gov.vn

CHI CỤC HẢI QUAN CK KHÁNH BÌNH

Địa chỉ: Khánh Bình - An Phú - An Giang.
Điện thoại:  02963.825838   - Fax: .
Email: cckhanhbinh@customs.gov.vn

Chi cục Trưởng: Thái Văn Liêm
Phó Chi cục trưởng: Võ Thị Gái Nhỏ; Trang Thế Hiền; Trần Quang Lâm