Xây dựng Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp và các bên liên quan
Tin tức   06:05 | 16/02/2017
Ngày 13/02/2017 vừa qua, Cục Hải quan tỉnh An Giang đã xây dựng Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan


Đại diện HQAG trả lời vướng mắc của DN trong Hội nghị đối thoại DN năm 2016

Với mục đích xây dựng môi trường thông quan minh bạch, hiệu quả, thuận tiện và khuyếnkhích doanh nghiệp hợp tác với cơ quan Hải quan và trở thành đối tác tin cậy của cơ quan hải quan, Cục Hải quan tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2017 với những nội dung:

1. Hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp thực thi pháp luật hải quan thuận lợi, đúng quy định, hạn chế sai sót, vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan;

2. Vận động cộng đồng doanh nghiệp tham gia phản ảnh tình hình thực thi pháp luật hải quan, đảm bảo sự tuân thủ pháp luật hải quan;

3. Kịp thời tham vấn cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan tháo gỡ ách tắc, gây cản trở hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu;

4.Xây dựng quan hệ đối tác thường xuyên với các doanh nghiệp trọng điểm, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh An Giang;

5. Tổ chức tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp về các văn bản pháp luật về Hảiquan, Thuế.., về các hoạt động phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp.

Để thực hiện các nội dung trên, Cục Hải quan tỉnh An Giang đã xác định 5 hoạt động trọng tâm phải triển khai tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu trực thuộc, bao gồm:

1. Hoạt động hỗtrợ thực thi pháp luật hải quan:

Giúp doanh nghiệp nắm bắt, hiểu và thực hiện đúng quy định pháp luật, hạn chế sai sót, vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan; Hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt và thực hiện đúng các quy định pháp luật mới ban hành, các cam kết quốc tế có hiệu lực thi hành, giải đáp kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan tại các Chi cục Hải quan trực thuộc.

2. Hoạt động phản ảnh tình hình thực hiện pháp luật hải quan nhằm cải thiện và nâng cao mức độ tuân thủ và minh bạch pháp luật về Hải quan.

Vận động, khuyếnkhích doanh nghiệp tham gia phản ánh với cơ quan hải quan về: Dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật hải quan; Ý thức, trách nhiệm thực thi pháp luật hải quan; Sự nhất quán và minh bạch trong quá trình thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính, thời gian thông quan và các ách tắc gây cản trở quá trình thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

3. Hoạt động tham vấn cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan:

Tìm kiếm các giải pháp khắc phục, tháo gỡ các ách tắc gây cản trở hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tổ chức tham vấn về quy định chính sách pháp luật, phương pháp quản lý, điều kiện thực hiện.

4. Hoạt động xây dựng quan hệ đối tác thường xuyên:

Nhằm mục đích hình thành nhóm đối tác tin cậy, sẵn sàng hợp tác với cơ quan Hải quan.

Xây dựng và phát triển các hoạt động hợp tác với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh An Giang, các doanh nghiệp trọng điểm (doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục hải quan, có số thuế nộp ngân sách nhà nước lớn, doanh nghiệp dịch vụ xuất nhập khẩu).

5. Hoạt động tuyên truyền về hoạt động phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp:

Thông tin, hướng dẫn cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan về các hoạt động hợp tác Hải quan - Doanh nghiệp để cộng đồng doanh nghiệp biết và chủ động tham gia.

- Thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp về các hoạt động hợp tác, kết quả triển khai, số lượng đốitác tham gia hợp tác với cơ quan hải quan các cấp;

- Hướng dẫn cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan về kiến thức, kỹ năng, cách thức tham gia quan hệ đối tác với cơ quan hải quan.

Ngoài ra, Cục Hải quan An Giang sẽ tổ chức gặp và trao đổi với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang để bàn Kế hoạch, nội dung yêu cầu ký phối hợp đối tác Hải quan – Doanh nghiệp trong năm 2017./.

Trần Bửu Tài
Tin khác