Chính thức triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến vào ngày 01/03/2017
Tin tức   21:13 | 10/03/2017
Hệ thống dịch vụ công trực tuyến được đưa vào vận hành chính thức.
 • Từ ngày 01/3/2017, Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến được đưa vào vận hành chính thức, nếu Người làm thủ tục nộp hồ sơ điện tử vào Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến thì không phải nộp hồ sơ giấy, trừ các trường hợp phải nộp/xuất trình các chứng từ là bản giấy như đã được hướng dẫn tại mục 3, công văn 17663/BTC-TCHQ ngày 13/12/2016.
 • Đối với đối tượng nộp hồ sơ là Doanh nghiệp thì đề nghị phải ký số lên các file thuộc thành phần hồ sơ trước khi đính kèm và nộp cho cơ quan Hải quan thông qua Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến. Nếu chữ ký số của doanh nghiệp chưa đăng ký sử dụng với cơ quan hải quan thì đăng ký tại đây.
  * Chú ý:
  - Doanh nghiệp phải dùng chữ ký số để đăng ký.
  - Có thể dùng chữ ký số đã đăng ký với cơ quan thuế để đăng ký với cơ quan hải quan.
  - Tổng cục Hải quan chấp nhận tất cả chữ ký số của các nhà cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép và đã xác nhận hợp chuẩn với cơ quan hải quan.
  - Xem thêm hướng dẫn tại đây
  Máy đăng ký phải cài Java: Download
Phạm Đình Huấn
Tin khác