Tổng cục Hải quan thực hiện khảo sát xây dựng chuyên mục QHĐT trên Cổng thông tin điện tử
TIN TỨC NGÀNH HẢI QUAN   13:58 | 21/03/2017
Tổng cục Hải quan thực hiện khảo sát xây dựng chuyên mục QHĐT trên Cổng thông tin điện tử

     Thực hiện Kế hoạch khảo sát nhằm xây dựng chuyên mục Quan hệ đối tác trên Cổng thông tin điện tử Hải quan ban hành tại công văn số 98/TCHQ-CCHĐH ngày 06/01/2017, Ban cải cách hiện đại hóa cùng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan thực hiện hoạt động khảo sát, cụ thể:
     1. Phiếu khảo sát: Phiếu khảo sát được xây dựng dưới dạng trực tuyến tại địa chỉ sau:
- Phiếu khảosát Doanh nghiệp: https://goo.gl/forms/EVzNMOhU3jRCuWIc2
- Phiếu khảosát Hải quan: https://goo.gl/forms/llMfarHLRXxMcjprl

      2. Thời gian khảo sát:
- Khảo sát doanh nghiệp: từ ngày 20/01/2017 đến ngày 31/03/2017;
- Khảo sát hải quan: các đơn vị hoàn thành phiếu khảo sát trước ngày 15/03/2017./.

Phạm Đình Huấn
Tin khác