Cục Hải quan tỉnh An Giang tổ chức 02 đợt phổ biến pháp luật mới
Tin tức   14:39 | 04/04/2017
Trong các ngày 30 và 31/3/2017, Cục Hải quan tỉnh An Giang đã tổ chức 02 đợt triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới cho toàn thể CBCC, người HĐLĐ.

Với mục đích phổ biến tới toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên hợp động lao động hiểu chính xác và kịp thời những quy định của các văn bản pháp luật mới được ban hành; thống nhất cách hiểu một số quy định tại những văn bản pháp luật đã có hiệu lực thi hành đang được áp dụng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng lao động, tránh xảy ra thiếu sót trong quá trình thi hành nhiệm vụ để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đợt này, Cục Hải quan tỉnh An Giang đã phổ biến nội dung của 08 Luật, 6 Nghị định, Thông tư và một số văn bản quy phạm pháp luật khác, cụ thể: Luật HĐGS của QH và HĐND số 87/2015/QH13; LuậtTrưng cầu ý dân số 96/2015/QH13;  Luật Thú y số 79/2015/QH13; LuậtGiám định tư pháp số 13/2012/QH13 ; Luật kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13; Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;  Luật an toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13; Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13; Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016;  Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016; Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014; Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014; Thông tư số 13/2016/TT-BTP ngày 30/12/2016; Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017; Thông tư số 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016; Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016; Kỹ năng phân tích xu hướng phục vụ QLRR; Ứng dụng sản phẩm phân tích xu hướng buôn lậu; Trao đổi thông tin nước ngoài…


Lê Thị Ngát
Tin khác