Cẩm nang về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN
TIN TỨC NGÀNH HẢI QUAN   14:33 | 15/07/2017
Cục CNTT & Thống kê Hải quan đã hoàn thành việc xây dựng "Cẩm nang về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN"
        Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại ban hành tại Quyết định số 1082/QĐ-TCHQ ngày 31/3/2017 của Tổng cục Hải quan, Cục CNTT & Thống kê Hải quan đã hoàn thành việc xây dựng "Cẩm nang về cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN" và đã đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Hải quan (www.customs.gov.vn), mục Thông báo.
       Cục Hải quan tỉnh An Giang đã đăng tải 
"Cẩm nang về cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN" trên Website Cục Hải quan tỉnh An Giang (www.haiquanangiang.gov.vn), mục "Thông tin Doanh nghiệp". Để giúp Doanh nghiệp hiểu rõ hơn về Cơ chế một cửa Quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN./.
         
Phạm Đình Huấn
Tin khác