Cục Hải quan tỉnh An Giang chạy thử Hệ thống DVCTT phiên bản 2017
TIN TỨC HẢI QUAN AN GIANG   09:13 | 24/11/2017
Thực hiện kế hoạch triển khai Dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan theo quyết định số 2151/QĐ-TCHQ ngày 27/06/2017, kể từ ngày 24/11/2017 đến ngày 15/12/2017 Cục CNTT và Thống Kê Hải Quan triển khai chạy thử hệ thống Dịch vụ công trực tuyến phiên bản 2017

CHẠY THỬ HỆ THỐNG DVCTT PHIÊN BẢN 2017

Thực hiện kế hoạch triển khai Dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan theo quyết định số 2151/QĐ-TCHQ ngày 27/06/2017, kể từ ngày 24/11/2017 đến ngày 15/12/2017 Cục CNTT và Thống Kê Hải Quan triển khai chạy thử hệ thống Dịch vụ công trực tuyến phiên bản 2017 tại địa chỉ web:

Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến phiên bản 2017 cho phép tải về ứng dụng chạy trên điện thoại thông minh ( phiên bản dùng thử)

  • Đối với người sử dụng iOS thì bấm vào đây để tải ứng dụng
  • Đối với người sử dụng Android thì bấm vào đây http://10.224.128.133:8081/dvctt/faces/img/iconmobile.png để tải ứng dụng

Tài khoản đăng nhập: Người làm thủ tục và Công chức Hải quan sử dụng tài khoản đang hoạt động trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến phiên bản 2016 để đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến phiên bản 2017

Để chủ động trong công tác chạy thử (tiếp nhận hồ sơ, phân công, xử lý và trả kết quả), Cán bộ Hải quan có thể truy cập giao diện phía Người làm thủ tục tại địa chỉ: http://pus1.customs.gov.vn (để truy cập từ mạng nội ngành thì Cán bộ truy cập địa chỉ http://10.224.128.128:8081 ) để đăng ký tài khoản Người làm thủ tục và nộp thử hồ sơ. Hệ thống thử nghiệm sẽ không bắt buộc phải ký chữ kí số lên thành phần hồ sơ

Hồ sơ và kết quả xử lý: Những hồ sơ và kết quả xử lý trên hệ thống chạy thử là các dữ liệu thử nghiệm, không được coi là chính thức.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng:

  • Người sử dụng bấm vào đây để tải về
  • Công chức Hải Quan bấm vào đây để tải về

Quy chế sử dụng và vận hành hệ thống (nội dung dự thảo kèm theo CV 1309/CNTT-CTTĐT ngày 22/11/2017 về việc tổ chức kiểm thử Hệ thống DVCTT phiên bản 2017), bấm vào đây để tải về

Hỗ trợ:

  • Điện thoại: (024).37.824.754 - (024).37.824.755 - (024).37.824.756 - (024).37.824.757
  • Email: bophanhotrotchq@customs.gov.vn

 

Phạm Đình Huấn
Tin khác