Triển khai dịch cụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước
Tin tức   10:11 | 22/02/2018
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của bộ tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; KBNN sẽ triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến qua trang cổng thông tin dịch vụ công của KBNN từ ngày 01/02/2018 cho các đơn vị ngân sách, chủ đầu tư có mở tài khoản giao dịch tại KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, KBNN quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Một số nội dung về dịch vụ công trực tuyến KBNN

(kèm theo công văn số 33/KBAG-KSC ngày 16/01/2018 của Kho bạc Nhà nước An Giang)

1. Các dịch vụ công trực tuyến KBNN cung cấp

(1) Thông báo tham gia hệ thống DVC trực tuyến của KBNN.

(2) Đăng ký sử dụng bổ sung tài khoản tại KBNN và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký.

(3) Kê khai và giao nhận hồ sơ kiểm soát chi.

(4) Đăng ký rút tiền mặt với KBNN.

2. Các lợi ích khi tham gia dịch vụ công trực tuyến của KBNN

Khi giao dịch với KBNN, các đơn vị có thể thực hiện kê khai và tải hồ sơ pháp lý, hồ sơ đăng ký mở và sử dụng tài khoản định dạng .pdf và lập chứng từ thanh toán, bảng kê thanh toán, đăng ký rút tiền mặt theo mẫu trên dịch vụ công, ký số gửi KBNN mà không phải đến KBNN để gửi hồ sơ như hiện nay (trừ hồ sơ pháp lý của dự án đầu tư). Đồng thời trên DVC cung cấp các thông tin về thời gian, quá trình tiếp nhận hồ sơ, kiểm soát thanh toán thông qua các trạng thái như: “KBNN từ chối hoặc tiếp nhận hồ sơ”; “KBNN đang xử lý hồ sơ”; “KBNN đã thanh toán hoặc từ chối thanh toán”... Theo đó đã góp phần tăng tính minh bạch trong việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của KBNN và các đơn vị chủ động biết được tình trạng và kết quả xử lý hồ sơ thanh toán của đơn vị mình.

           3. Điều kiện tham gia dịch vụ công trực tuyến KBNN

          (1) Có máy tính và kết nối mạng internet, có máy scan, có địa chỉ thư điện tử liên lạc với KBNN để nhận thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ công và một số thông báo khác của KBNN trong quá trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

          (2) Có chứng thư số đang còn hiệu lực do một trong số các tổ chức sau cung cấp: Chứng thư số được cấp bởi tổ chức cung cấpdịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị hoặc Chứng thư số được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; cụ thể:

         - Đơn vị có thể đăng ký chứng thư số chuyên dùng với Ban Cơ yếu Chính phủ theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của bộ Quốc phòng.

        - Hoặc liên hệ với các nhà cung cấp dịchvụ chứng thực chữ ký số công cộng như: FPT, VNPT, VIETTEL… để đăng ý chứng thư số.

          - Các chức danh của đơn vị sử dụng ngân sách cần thực hiện ký số trên dịch vụ công trực tuyến của KBNN gồm:

          + Chủ tài khoản và người được ủy quyền;

          + Kế toán trưởng và người được ủy quyền.

          Lưu ý: Đối với danh sách chủ tài khoản, người được ủy quyền chủ tài khoản, kế toán trưởng, người được ủy quyền kế toán trưởng khi đăng ký cần phù hợp với danh sách đã được đăng ký các chức danh tương ứng (đang có hiệu lực) khi đăng ký mở tài khoản tại KBNN.

          (3) Đã được KBNN cấp tài khoản đăng nhậpvà sử dụng các dịch vụ công của KBNN.

          4.Các thông tin về dịch vụ công và điều kiện tham gia các dịch vụ công trực tuyến của KBNN (mục Dịch vụ công Kho bạc Nhà nước): được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử KBNN tại hai địa chỉ: http://vst.mof.gov.vn http://kbnn.botaichinh.gov.vn; cụ thể:

          - Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính, Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước;

          - Tài liệu hướng dẫn sử dụng;

          - Công văn số 3034/KBNN-CNTT ngày 29/6/2017 của KBNN;

          - Bộ phận hỗ trợ các dịch vụ công KBNN trực tuyến.

          Trong quá trình triển khai vận hành chương trình, nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, các đơn vị có thể sử dụng các kênh hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên sau đây:

          (1) Gửi yêu cầu hỗ trợ về địa chỉ hòm thư hotrocntt@vst.gov.vn với tiêu đề:DVC.

      (2) Điện thoại trực tiếp về KBNN theo danh sách các số máy lẻ của đội hỗ trợ trung ương: 88328/88171/88330/88327 (số tổng đài 04 62764300)./.

Phạm Đình Huấn
Tin khác