Cục Hải quan tỉnh An Giang tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lần I/2018
Tin tức   10:01 | 19/04/2018
Trong 02 ngày 17 - 18/4/2018, Cục Hải quan tỉnh An Giang đã tổ chức phổ biến pháp luật lần thứ I/2018, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới, các quy định của ngành Hải quan. Tham dự Hội nghị có 187 cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng lao động từ các đơn vị thuộc và trực thuộc của Cục.

Trong đợt này, Cục Hải quan tỉnh An Giang đã triển khai các nội dung của văn bản quy phạm pháp luật sau: Quyết định số 2413/QĐ-BTC ngày 23/11/2017 củaBộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế; Nghị định số14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới; Thông tư số 01/2018/TT-BCT ngày 27/02/2018 của BộCông thương quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân; Thông tư số02/2018/TT-BCT ngày 27/02/2018 của Bộ Công thương quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm (thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Bộ Luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13; Luật Thi hành án tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13; Luật tín ngưỡng,tôn giáo năm 2016; Nghị định số 12/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu,vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công an quy định Biểu mẫu,giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự; Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP ngày 13/12/2017 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Tư pháp về quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Nghị định số 41/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lýlâm sản; Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hànhchính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí; Nghị định số119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liênquan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan….

 Cán bộ, công chức, nhân viên HĐLĐ tham dự lớp phổ biến pháp luật

Thông qua Hội nghị phổ biến pháp luật đã trang bị thêm cho cán bộ công chức người lao động những thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật của ngành và liên quan, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, kỷ luật, thi hành nhiệm vụ để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tránh xảy ra thiếu sót./.

Minh Thi _VP
Tin khác