Triển khai dịch vụ công trực tuyến HQ36a việc xác nhận hạn ngạch tôn màu nhập khẩu theo Quyết định số 1931/QĐ-BCT của Bộ Công Thương
TIN TỨC NGÀNH HẢI QUAN   09:15 | 06/07/2018
Triển khai trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a việc xác nhận hạn ngạch tôn màu nhập khẩu theo Quyết định số 1931/QĐ-BCT của Bộ Công Thương
       Căn cứ công văn số 3233/TCHQ-GSQL (Tải về) ngày 8/6/2018 của Cục Giám sát quản lý về việc triển khai trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a việc xác nhận hạn ngạch tôn màu nhập khẩu theo Quyết định số 1931/QĐ-BCT của Bộ Công Thương. Cục CNTT & Thống kê hải quan đã triển khai thủ tục mới trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a.
        Cục Hải quan tỉnh An Giang thông báo để các đơn vị và người làm thủ tục biết và thực hiện./.     
  
Phạm Đình Huấn
Tin khác